Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dolnej

Sygnatura
45/3241/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
448

Zawartość:

chrzty, śluby: 1811-1861, 1865-1874; zgony 1810 -1861, 1865-1874 (1 j.a.)

Dzieje twórcy:

Powstanie miejscowości Dolna (Dollna) ma związek z działalnością cystersów z Jemielnicy (Himmelwitz). Dolna była wymieniana wśród dóbr zakonu w dokumencie z 16 lutego 1302 r. oraz w wykazie dziesięcin, zredagowanym przez legata papieskiego Galharda de Carceribusa, w roku 1335 w ramach archiprezbiteratu strzeleckiego . Przynależność parafii do archiprezbiteratu strzeleckiego potwierdzono również w rejestrze świętopietrza z 1447 roku . Parafia Rzymskokatolicka w Dolnej w roku 1867 należała do archiprezbiteratu strzeleckiego i obejmowała oprócz Dolnej miejscowość Czarnocin (Czarnosin) . W 1886 roku do parafii należały nadal te same miejscowości oraz dodatkowo folwark Dolnej, jakim był Janków (Johanneshof). W tym roku podaje się również inną pisownię miejscowości Czarnocin, która miała formę „Scharnosin” . W 1974 roku do parafii należały Dolna, Czarnosin oraz Hanysów , a w 1981 roku – Dolna, Czarnosin i Janków . W Roczniku Diecezji Opolskiej z 1996 roku wymieniane są już tylko dwie miejscowości – Dolna i Czarnocin . Rzymskokatolicka parafia dekanatu strzeleckiego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dolnej działa nadal.

Daty skrajne:

1810-1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/17 Parafia Katolicka Dolna