Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dytmarowie

Sygnatura
45/3242/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
2768

Zawartość:

chrzty, śluby, zgony 1810-1874 (4 j.a.)

Dzieje twórcy:

Pierwsza wzmianka o miejscowości Dytmarów (Dittersdorf) pochodzi z 1302 roku , natomiast w dokumencie z 28 VI 1331 r. pojawia się informacja na temat kapelana kościoła parafialnego z Prudnika, który otrzymał prawo patronatu nad kościołem w Dytmarowie . Adnotacja o księdzu Mikołaju Gebhardim jako proboszczu parafii wywodzi się z roku 1404 . Początkowo Parafia Rzymskokatolicka w Dytmarowie należała do archidiecezji ołomunieckiej . Pod administrację archidiecezji wrocławskiej okręg prudnicki dostał się w 1629 roku. W okresie reformacji na tym terenie odczuwalny był silny wpływ protestantyzmu. Obecny kościół zbudowano w 1857 roku, a 23 X 1857 r. konsekrował go biskup Adrian Włodarski z Wrocławia . W latach 1867-1886 do parafii w Dytmarowie z archiprezbiteratu prudnickiego należały trzy miejscowości: Dytmarów, Skrzypiec oraz Krzyżkowice . W latach 1974-1996 parafia była częścią dekanatu prudnickiego, a obręb parafii się nie zmienił . Parafia Rzymskokatolicka w Dytmarowie pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej nadal funkcjonuje.

Daty skrajne:

1810-1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/136 Parafia Katolicka Dytmarów