Akta stanu cywilnego lokalii w Dziewiętlicach Parafii Rzymskokatolickiej w Trzeboszowicach

Sygnatura
45/3243/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
788

Zawartość:

chrzty, śluby, zgony 1827-1848 (3 j.a.)

Dzieje twórcy:

Historia miejscowości Dziewiętlice (Heinersdorf) sięga połowy XIII w. Wieś wymieniona została w dokumencie z 1284 roku oraz w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego z ok. 1305 roku . Nie są jednak znane najwcześniejsze dzieje Parafii Rzymskokatolickiej w Dziewiętlicach. Wiadomo, że na początku wieku XIV w wiosce znajdował się drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny. Najstarsza wzmianka pochodząca z okresu reformacji podaje nazwisko proboszcza Fabiana Wolfa z Ziębic . Po reformacji – aż do 1740 roku – Dziewiętlice były filią parafii Bernarcice (Bernartice, Bartsdorf), po czym stały się filią Trzeboszowic (Schwammelwitz) . Od roku 1780 albo 1782 Dziewiętlice posiadały własnego duszpasterza. W tym samym czasie (w roku 1782) filia została podniesiona do rangi lokalii . W latach 1827-1848, z których pochodzą akta zespołu, Dziewiętlice utrzymywały charakter lokalii, ponadto dysponowały kościołem lokalnym (Localie, Local-Kirche). W 1867 roku Dziewiętlice były nadal filią parafii Trzeboszowice, którą obsługiwał osobny duszpasterz, Franz Tilgner . Utworzenie samodzielnej parafii w Dziewiętlicach miało miejsce 9 III 1887 r. Z uwagi na nieokreśloność statusu prawnego wspólnoty katolickiej od początków istnienia miejscowości nie jest do końca wiadome, czy parafię utworzono, czy też wznowiono . W latach 1974-1996 parafia stanowiła część dekanatu paczkowskiego i obejmowała wyłącznie miejscowość Dziewiętlice . Parafia Rzymskokatolicka w Dziewiętlicach pw. św. Marii Magdaleny nadal istnieje.

Daty skrajne:

1827-1848

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1827-1848.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/100 Parafia Katolicka Dziewiętlice oraz 138/104 Parafia Katolicka Jędrzychów