Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gierałtowicach

Sygnatura
45/3244/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
1039

Zawartość:

chrzty, śluby, zgony 1833 - 1874 (2 j.a.)

Dzieje twórcy:

Pierwszy kościół w Gierałtowicach (Gieraltowitz) pochodził prawdopodobnie z połowy XIV w. Parafia katolicka w Gierałtowicach istniała już w 1418 roku w ramach archiprezbiteratu kozielskiego i posiadała kościół pod wezwaniem św. Jerzego . Przynależność parafii do archiprezbiteratu kozielskiego potwierdzona została w rejestrze świętopietrza z 1447 roku . W okresie reformacji do miejscowości przybyli protestanci, którzy w 1559 roku wybudowali tutaj kościół. Od 1764 roku w Gierałtowicach posługiwał znowu stały duszpasterz katolicki , a kościół został przekazany katolikom . Parafia była związana unią personalną z parafiami Koźle, Ostrożnica, Rzeczyce . Proboszczowie parafii Rzeczyce mieli w Gierałtowicch swoich kapelanów. Ich nazwiska wymienione zostały w kronice parafialnej z XVIII wieku . W roku 1867 parafia Gierałtowice należała do archiprezbiteratu Łany i obejmowała następujące miejcowości: Gierałtowice, folwark Kopanina (Vorwerk Kopanin), Przedborowice z folwarkiem Uciecha (Przeborowitz mit Vorwerk Catharinenhof), Naczysławki (Klein Nimmsdorf, Kl.-Nimmsdorf, Klein-Nimsdorf) . Zgodnie z tabelą miejscowości i odległości Rejencji Opolskiej w 1886 roku do parafii należały te same miejscowości, co w roku 1867 oprócz miejscowości Naczysławki, która należała do parafii w Koźlu . W roku 1934 Naczysławki przyporządkowane były znowu do parafii Gierałtowice . W 1936 roku drewniany kościół z Gierałtowic pw. św. Judy Tadeusza został przeniesiony do Przewozu (parafia Nieznaszyn), a na jego miejscu zbudowano w 1937 roku obecny kościół pw. św. Szymona i Judy Tadeusza, który został konsekrowany 24 listopada 1940 r. Jego ostatnia restauracja miała miejsce w 1963 roku . W latach 1974-1996 do Parafii Rzymskokatolickiej w Gierałtowicach dekanatu łańskiego należały trzy miejscowości: Gierałtowice, Przedborowice oraz Naczysławki . Parafia Rzymskokatolicka w Gierałtowicach pw. św. Szymona i Judy Tadeusza nadal funkcjonuje.

Daty skrajne:

1833-1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1833-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/20 Parafia Katolicka Gierałtowice