Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Głogówku

Sygnatura
45/3245/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
3397

Zawartość:

chrzty 1837-1839, 1845-1874, śluby 1837-1839, 1846-1874, zgony 1812-1813, 1837-1839, 1845-1874 (8 j.a.)

Dzieje twórcy:

Początki istnienia kościoła przyzamkowego w Głogówku (Ober-Glogau / Oberglogau) sięgają X wieku, zaś powstanie tamtejszej parafii datowane jest na koniec wieku XI . W roku 1264 książę opolski Władysław sprowadził do Głogówka franciszkanów. Pierwsza utrwalona wzmianka o głogóweckim proboszczu Tilo i kościele w Głogówku pochodzi z dokumentu z 10 VI 1284 r. W latach trzydziestych XIV wieku Głogówek stał się siedzibą archiprezbiteratu . Parafia w Głogówku wymieniona została w 1447 roku w rejestrze świętopietrza z archidiakonatu opolskiego Kapituła kolegiacka przy kościele w Głogówku istniała do 1810 roku . Drewniany kościół w Browieńcu (Deutsch Probnitz) wymieniany jest jako filia parafii w Głogówku . Kapituła kolegiacka w Głogówku zarządzała parafią Browieniec Nowy. Dopiero w roku 1863 nastąpiło wznowienie działalności parafii Nowy Browieniec , która oprócz Browieńca objęła także Laskowice (Lasswitz), Olszynkę (Ellsnig) i Słoków (Schlogwitz) . W roku 1867 Parafia Rzymskokatolicka w Głogówku była siedzibą archiprezbiteratu i obejmowała następujące miejscowości: Głogówek, Oracze (Oracz / Hinterdorf), Winiary (Winar / Weingasse), Pasternik (Pasternick / Schlossgemeinde), Rzepcze (Rzepcz), Nowy Dwór Prudnicki (Neuhof), Nowe Kotkowice (Neu Kuttendorf / Neu-Kuttendorf), Głogowiec (Glöglichen) oraz Leśnik (Antheil Leschnik) . Zgodnie z tabelą miejscowości i odległości Rejencji Opolskiej z 1886 roku do parafii należały te same miejscowości, z drobnymi tylko różnicami: zamiast Pasternika do parafii należał zamek w Głogówku (Schloß Ober-Glogau), zaś Leśnik się w ogóle nie pojawił . Administrację parafii w Głogówku w 1946 przejęli franciszkanie i prowadzili ją do 1992 roku, kiedy to parafia przeszła pod opiekę księży diecezjalnych . W latach 1974-1981 Parafia Rzymskokatolicka w Głogówku, mająca charakter parafii dekanalnej, obejmowała pięć miejscowości: Głogówek, Głogowiec, Rzepcze , Nowy Dwór oraz Nowe Kotkowice . W Roczniku Diecezji Opolskiej z 1996 roku miejscowości Rzepcze i Nowy Dwór wymieniane są już jako przynależne do Parafii Rzymskokatolickiej Kierpień . W związku z tym można wnioskować, że między 1981 a 1996 rokiem obie te miejscowości zostały odłączone od parafii Głogówek, a przyłączone do parafii Kierpień. Parafia Kierpień od XVI w. obsługiwana była przez franciszkanów z Głogówka i do 1888/1889 roku działała jako lokalia głogóweckiej parafii, po czym została wydzielona z Głogówka i ustanowiona jako samodzielna parafia . Parafia Rzymskokatolicka w Głogówku pw. św. Bartłomieja nadal funkcjonuje

Daty skrajne:

1812-1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1812-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

8

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/144 Parafia Katolicka Głogówek