Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gościęcinie

Sygnatura
45/3248/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
4570

Zawartość:

chrzty, śluby, zgony 1800-1836 oraz 1839-1874 (6 j.a.)

Dzieje twórcy:

Pierwsza wzmianka o miejscowości Gościęcin (Kostenthal) pojawiła się w dokumencie z 22 listopada 1221 r. W latach dwudziestych XIII w. miejscowość należała do cysterskiej parafii w Kazimierzu (Kasimir), a w roku 1235 przeszła we władanie biskupów wrocławskich. Początki parafii nie są znane. Być może jej powstanie miało związek z odstąpieniem wsi przez cystersów . Gościęcin wymieniony został w Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego z ok. 1305 roku oraz w wykazie dziesięcin, zredagowanym przez legata papieskiego Galharda de Carceribusa, z 1335 roku w ramach archiprezbiteratu kozielskiego . Przynależność do archiprezbiteratu kozielskiego potwierdzona została również w rejestrze świętopietrza z 1447 roku . Około 1730 roku utworzono dekanat Gościęcin . W roku 1867 Parafia Rzymskokatolicka w Gościęcinie była siedzibą archiprezbiteratu i obejmowała następujące miejscowości powiatu kozielskiego: Gościęcin, Trawniki (Trawnik), Urbanowice (Urbanowitz), Ligota Wielka (Gross Ellguth ), Borzysławice, (Borislawitz), Kózki (Koske), Karchów (Karchwitz) oraz Mierzęcin (Mierzenczyn) . W 1886 roku miejscowość Trawniki (Trawnig) należała do parafii Milice (Militsch). Poza tym skład Parafii Rzymskokatolickiej w Gościęcinie się nie zmienił. Różnicą jest jedynie to, iż Urbanowice wymienione zostały z koloniami Chudoba i Damnik, a miejscowość Mierzęcin zapisana została w formie „Miersencin” . Na polach koło Gościęcina stoi kościół pątniczy pw. św. Brykcjusza zbudowany w 1661 roku, a konsekrowany w 1674 roku.. Szczególnie po wojnie trzydziestoletniej w parafii rozwinął się kult św. Brykcjusza oraz ruch pielgrzymkowy . W latach 1974-1981 do Parafii Rzymskokatolickiej w Gościęcinie należały: Gościęcin, Borysławice , Karchów, Kózki, Ligota , Mierzęcin, Trawnik , Urbanowice . W Roczniku Diecezji Opolskiej z 1996 roku zamiast miejscowości „Ligota” podaje się „Ligotę Wielką”. Do parafii należy również miejscowość Kolonia Gościęcin. Parafia Rzymskokatolicka w Gościęcinie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nadal istnieje .

Daty skrajne:

1800-1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1800-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/23 Parafia Katolicka Gościęcin