Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Groszowicach

Sygnatura
45/3249/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
414

Zawartość:

chrzty, śluby, zgony 1819, 1821-1823, 1825-1828, 1831-1838, 1850 (1 j.a)

Dzieje twórcy:

Miejscowość Groszowice (Groschowitz) po raz pierwszy wzmiankowana została w 1236 roku . W 1295 roku Groszowice nie posiadały własnego kościoła, należały za to do parafii pw. Krzyża Świętego w Opolu w ramach kapituły kolegiackiej. Funkcję duszpasterza w Groszowicach pełnił ksiądz wikary z Chrząszczyc (Schönkirch). Pierwsza udokumentowana wzmianka o proboszczu z Groszowic, którym był kustosz kolegiaty opolskiej, pochodzi z 1306 roku, zaś najwcześniejsze wzmianki o Parafii Rzymskokatolickiej w Groszowicach pochodzą z połowy XIV wieku oraz z 1376 roku . W rejestrze świętopietrza datowanym na 1447 rok parafia została wymieniona w ramach archiprezbiteratu strzeleckiego . Z protokołu wizytacyjnego z 1687 roku wynika, że do parafii groszowickiej należały cztery miejscowości: Groszowice, Malina (Malino), Grudzice (Gruden) i Zdzieszowice (Odertal). W tym samym źródle pojawia się też informacja, że kościół pw. św. Katarzyny został całkowicie odnowiony w roku 1681 . Po reformacji (przełom XVI i XVII w.) parafia stała się częścią archiprezbiteratu opolskiego . W roku 1867 do parafii należały następujące miejscowości: Groszowice, Malina, Przywory (Przywor), Grudzice , Grotowice (Gräfenort), Okół (Okół) oraz przewóz i młyn w Źlinicach (Zlönitzer Ueberfähr und Mühle) . Pozostała część Źlinic należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Chrząszczycach . W roku 1886 w skład parafii w Groszowicach wchodziły: Groszowice, Malina, Przywory, Grudzice i Grotowice oraz dodatkowo miejscowość, która wcześniej nie należała do parafii – Miedziana (Kupferberg). Miejscowość Okół należała do Boguszyc, które były filią parafii Chrząszczyce. Do parafii Chrząszczyce należały również Źlinice . W 1927 roku z parafii Groszowice wyłączono Przywory Opolskie i przyłączono je do nowo powstałej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich. W roku 1974 do parafii należały: Opole-Groszowice, Opole-Grudzice, Opole-Malina oraz Opole- -Grotowice z kościołem filialnym W następnych latach z parafii Groszowice wyodrębnione zostały następujące samodzielne jednostki organizacyjne: w 1980 roku Opole-Grudzice, w 1983 roku Opole-Malina oraz w 2009 roku Opole-Metalchem, która objęła Metalchem i Grotowice . W związku z tym dzisiejsza parafia w Opolu-Groszowicach obejmuje już tylko osiedle Groszowice . Parafia Rzymskokatolicka w Opolu-Groszowicach pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej nadal istnieje.

Daty skrajne:

1819-1850

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1819-1850.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/103 Parafia Katolicka Groszowice