Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grudyni Wielkiej

Sygnatura
45/3250/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
2171

Zawartość:

chrzty i śluby 1800-1874, zgony 1800-1814, 1824-1874 (3 j.a.)

Dzieje twórcy:

Pierwsze udokumentowane wzmianki o miejscowości Grudynia (Grauden) pochodzą z XIII wieku. Miejscowość ta wzmiankowana została w dokumencie biskupa wrocławskiego Wawrzyńca z 25 maja 1223 r. Z kolei Grudynia Wielka (Groß-Grauden) widnieje w wykazie dziesięcin zredagowanym przez legata papieskiego Galharda de Carceribusa z 1335 roku w ramach archiprezbiteratu kozielskiego . Parafia w Grudyni Wielkiej została potwierdzona w rejestrze świętopietrza z 1447 roku . W roku 1867 do parafii należały Grudynia Wielka oraz podległe kościołowi filialnemu w Milicach (Militsch): Milice, Grudynia Mała (Klein Grauden ), Jakubowice (Jacobsdorf) i Ciesznów (Teschenau) . W roku 1886 do parafii w Grudyni Wielkiej archiprezbiteratu gościęcińskiego należała miejscowość Grudynia Wielka z leśniczówką (Forsthaus) Hegerhaus oraz kolonią i folwarkiem Krasowa (Straßenau). W Milicach znajdował się kościół, który w tabeli miejscowości i odległości Rejencji Opolskiej z 1886 roku raz oznaczony został jako parafialny, innym razem jako filialny. Do kościoła tego należały te same miejscowości, co w roku 1867 . Kościół w Milicach był wymieniony jako parafialny w 1335 oraz 1447 roku . W czasie reformacji (przełom XVI i XVII wieku) przyłączono go do parafii Grudynia , po czym – oznaczony jako mater adiuncta – przeszedł do parafii Ciesznów , do której należał do 1945 roku . Obecnie stanowi on ponownie kościół filialny parafii w Grudyni Wielkiej . W latach 1974-1996 do parafii w Grudyni Wielkiej należały cztery miejscowości: Grudynia Wielka, Grudynia Mała, Jakubowice i Milice . Parafia Rzymskokatolicka w Grudyni Wielkiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny nadal istnieje.

Daty skrajne:

1800-1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1800-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/26 Parafia Katolicka Grudynia Wielka