Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grzędzinie

Sygnatura
45/3251/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
5411

Zawartość:

chrzty, śluby, zgony 1800- 1874 (8 j.a.)

Dzieje twórcy:

Początki Parafii Rzymskokatolickiej w Grzędzinie (Grzendzin) są nieznane. Proboszcz z Grzędzina po raz pierwszy wzmiankowany został w dokumencie z 1264 roku . Kościół parafialny, którego patronami byli święci Piotr i Paweł, powstał ok. połowy XIII wieku (przed 1264 rokiem) . W rejestrze świętopietrza z 1447 roku parafia w Grzędzinie wymieniona została jako przynależna do archiprezbiteratu kozielskiego . Osobną parafię stanowił już wtedy Modzurów, który później stał się filią parafii w Grzędzinie . W roku 1867 do parafii w Grzędzinie należały następujące miejscowości: Grzędzin, Wronin (Wronin), Ponięcice (Ponienczütz), Szonowice (Schonowitz), Dzielawy (Dzielau), Jastrzębie (Habicht), Witosławice (Witoslawitz), Łaniec (Lanietz), Mierzęcin (Mierżencin), Koza (Heinrichsdorf), Dolędzin (Dollendzin), Sławienko / Kołomyja (Ehrenfeld). Parafia posiadała kościół w miejscowości Modzurów (Mosurau) oraz filię w miejscowości Gamów (Gammau) . W Modzurowie – z powodu braku księży – duszpasterzowali proboszczowie z Grzędzina. W drugiej połowie XIX w. z parafii w Grzędzinie wyodrębniły się dwie samodzielne jednostki organizacyjne. Modzurów stał się odrębną parafią w 1870 roku , a Gamów w 1871 roku . W 1886 roku parafia należała do archiprezbiteratu łańskiego i obejmowała pogranicze powiatu kozielskiego i raciborskiego. Z powiatu kozielskiego parafia nadal obejmowała następujące miejscowości: Dolędzin, Dzielawy, Grzędzin, Jastrzębie, Koza, Łaniec, Witosławice oraz Wronin z kolonią Miersencin (Mierzęcin) i leśniczówką Waldhof. W Modzurowie znajdowała się filia należąca do dekanatu łańskiego, ale nie jest podane jakiej parafii podlegała . Jeżeli chodzi o miejscowości leżące w powiecie raciborskim, a należące w 1867 roku do parafii Grzędzin, to ich przynależność parafialna w roku 1886 kształtowała się następująco: miejscowość Ponięcice (Ponientzütz) z folwarkiem Neuhof z powiatu raciborskiego należała nadal do parafii Grzędzin, Gamów stanowił osobną parafię, a miejscowość Szonowice wchodziła w skład parafii Modzurów powiatu kozielskiego . W roku 1974 do parafii należały: Grzędzin, Długopole, Dzielawy, Jastrzębie, Łańce, Mierzęcin, Ponięcice, Witosławice oraz Wronin . W kolejnych latach nie zmieniła się liczba miejscowości przynależnych do parafii, choć niektóre w międzyczasie zmieniły nazwę. W roczniku z 1981 roku zamiast miejscowości „Łańce” podaje się miejscowość „Łaniec”, zaś w roczniku z 1996 roku zamiast miejscowości „Długopole” podaje się „Długie Pole”. Parafia Rzymskokatolicka w Grzędzinie pw. św. Apostołów Piotra i Pawła nadal istnieje.

Daty skrajne:

1800-1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1800-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

8

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/27 Parafia Katolicka Grzędzin