Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kielczy

Sygnatura
45/3259/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
323

Zawartość:

chrzty 1840-1848 (1 j.a.); śluby 1839-1847, 1850-1851, 1856-1859 (4 j.a.); zgony 1840-1848, 1850-1874 (2 j.a.)

Dzieje twórcy:

Miejscowość Kielcza (Keltsch) wyliczona została w Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego z ok. 1305 roku . Początki Parafii Rzymskokatolickiej w Kielczy nie są znane. Kościół parafialny powstał prawdopodobnie w XIV w. i nosił wezwanie św. Bartłomieja . Wzmianki na jego temat pojawiły się w 1376 roku oraz w 1447 roku – w rejestrze świętopietrza w ramach archiprezbiteratu toszeckiego W roku 1867 do Parafii Rzymskokatolickiej w Kielczy archiprezbiteratu toszeckiego należały miejscowości: Kielcza, Żędowice (Zandowitz), Zawadzkie (Zawadzki), Borowiany (Borowian), Świerkle (Swierkle) oraz Bemowskie (Böhme) . W 1886 roku Parafia Rzymskokatolicka w Kielczy obejmowała następujące miejscowości powiatu strzeleckiego: Borowiany, Kielczę z kolonią Neudorf, Żędowice z koloniami: Bemowskie, Samoscie, Świerkle , Żarek (Zorek), Filipowice / Pustki (Philippolis), Samosch oraz Hutę Zawadzkie (Hüttenetablissement Zawadzki) . Z parafii w Kielczy wyodrębniły się miejscowości: Zawadzkie (1917 rok) oraz Żędowice (1919 rok), które stały się samodzielnymi parafiami . W latach 1974-1981 Parafia Rzymskokatolicka w Kielczy należała do dekanatu dobrodzieńskiego i obejmowała miejscowości Kielcza i Borowiany . W roku 1996 parafię tworzyły te same miejscowości, a parafia należała do dekanatu Zawadzkie . Parafia Rzymskokatolicka w Kielczy pw. św. Bartłomieja Apostoła nadal istnieje.

Daty skrajne:

1839-1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1839-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/34 Parafia Katolicka Kielcza