Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krapkowicach

Sygnatura
45/3264/0
Liczba serii
2
Liczba skanów
287

Zawartość:

chrzty 1836-1851 (1 j.a.), zgony 1836-1851 (1 j.a.)

Dzieje twórcy:

Początki Parafii Rzymskokatolickiej w Krapkowicach (Krappitz) są nieznane. Kościół parafialny powstał zapewne razem z Krapkowicami, które prawa miejskie otrzymały w 1275 roku . W bulli papieża Bonifacego VIII z 16 II 1302 r. miejscowość wzmiankowana została wśród dóbr zakonu cysterskiego z Jemielnicy , w związku z tym proboszcz Krapkowic nie miał prawa do dziesięciny z tego miasta . Zastępcę plebana z Krapkowic Hancho wspomniano w dokumencie z 1330 roku jako świadka . Kościół parafialny w Krapkowicach pw. św. Mikołaja od samego początku istnienia do 1738 roku należał do archiprezbiteratu głogóweckiego . Przynależność ta potwierdzona została w wykazie dziesięcin zredagowanym przez legata papieskiego Galharda de Carceribusa z 1335 roku oraz w rejestrze świętopietrza z 1447 roku. Z protokołu wizytacji kanonicznej z 1688 roku wynika, że do kościoła parafialnego w Krapkowicach uczęszczali mieszkańcy miasta oraz wsi Żywocice (Zywoczicz). Poza tym do parafii należał kościół w Dobrej (Dobrau) oraz kościółek pw. św. Katarzyny w Kórnicy (Koernitz) . Kórnica pozostała filią parafii w Krapkowicach do 1851 roku, kiedy to stała się samodzielną parafią . W roku 1867 Parafia Rzymskokatolicka w Krapkowicach należała już do archiprezbiteratu strzeleckiego i obejmowała miejscowości: Krapkowice, Oracze (Oracze), Żywocice (Zywoczyc), Pietna (Pieten), Steblów (Stöblau), Nowy Bud (Bude), Dobra oraz folwark Ligota (Ellguth) . W 1886 roku skład Parafii Rzymskokatolickiej w Krapkowicach się nie zmienił. Zgodnie z tabelą miejscowości i odległości Rejencji Opolskiej z 1886 roku jako przynależne do parafii wyszczególniona została gmina Dobra z kolonią Nowy Bud (Gemeinde Dobrau mit Kolonie Neubude) oraz majątek Dobra z folwarkiem Nowy Bud (Rittergut Dobrau mit Vorwerk Neubude) . Nie ma natomiast informacji o miejscowości Oracze . W XX w. z parafii św. Mikołaja w Krapkowicach usamodzielniły się trzy parafie: Dobra (1920), Steblów (1981) oraz Żywocice (1985) . Parafia Rzymskokatolicka w Krapkowicach pw. św. Mikołaja nadal istnieje i obejmuje część miasta Krapkowice z wyłączeniem części przynależnej do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krapkowicach-Otmęcie .

Daty skrajne:

1836-1851

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1836-1851.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/107 Parafia Katolicka Krapkowice