Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łężcach

Sygnatura
45/3274/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
1100

Zawartość:

chrzty 1800-1842, 1848-1874; śluby 1800-1843, 1848-1874; zgony 1800-1842, 1847-1874 (4 j.a.)

Dzieje twórcy:

Pierwsza wzmianka o wiosce Łężce (Lenschütz) pochodzi z 1285 roku . W dokumencie z 1318 roku wymieniony został proboszcz z Łężec (Imeran, Pfarrer der Kirche von Lenzctuk (Lenschütz, Kr. Kosel)) . Kościół powstał na przełomie XIII i XIV w. (przed 1318 rokiem) i nosił wezwanie Wszystkich Świętych . Początki Parafii Rzymskokatolickiej w Łężcach są nieznane. Parafia ta wyliczona została w ramach archiprezbiteratu kozielskiego w rejestrze świętopietrza z 1447 roku . W roku 1867 Parafia Rzymskokatolicka w Łężcach należała do archiprezbiteratu gościęcińskiego i obejmowała następujące miejscowości: Łężce, Bytków (Pikau), Pociękarb (Potzenkarb) oraz Radziejów (Juliusberg) . W 1886 roku w skład parafii wchodziły nadal te same miejscowości powiatu kozielskiego. Zmianą było jedynie to, iż Łężce wymienione zostały z kolonią Wygoda (Wygoda) oraz folwarkami Helenenhof i Waldhof, zaś miejscowość Pociękarb z młynem wodnym Piskorz . W latach 1974-1981 Parafia Rzymskokatolicka w Łężcach należała do dekanatu gościęcińskiego i obejmowała miejscowości: Łężce, Bytków, Pociękarb i Wygoda . W roku 1996 parafia z wyżej wymienionymi miejscowościami należała już do dekanatu kozielskiego . Parafia Rzymskokatolicka w Łężcach pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny nadal funkcjonuje.

Daty skrajne:

1800-1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1800-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/50 Parafia Katolicka Łężce