Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Namysłowie

Sygnatura
45/3283/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
285

Zawartość:

chrzty 1627-1651 (1 j.a.)

Dzieje twórcy:

Jedne z najwcześniejszych utrwalonych wzmianek o Namysłowie (Namslau) pochodzą z 1278 roku. W dokumencie z 17 czerwca potwierdzony został wójt , zaś w dokumencie z 28 lipca poświadczone zostało wójtostwo dziedziczne (Erbvogtei) w Namysłowie . Za panowania księcia Henryka IV Prawego w Namysłowie pojawili się franciszkanie. W niedługim czasie po przybyciu do miasta wybudowali niewielki kościół, do którego dobudowali część mieszkalną i zabudowania gospodarcze – w ten sposób powstał klasztor . Kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła został wzniesiony na początku XV w., jednak pierwsze wzmianki o istnieniu kościoła pochodzą z 1321 roku . W 1400 roku parafia w Namysłowie wymieniona została jako parafia św. św. Apostołów Piotra i Pawła. Reformacja dotarła do Namysłowa w 1525 roku i zawłaszczyła tamtejszy kościół katolicki na 129 lat. Oprócz kościoła parafialnego ewangelicy przejęli też kościół franciszkański . W roku 1867 Parafia Rzymskokatolicka w Namysłowie była siedzibą archiprezbiteratu . Do parafii należały następujące filie: Stare Miasto (Altstadt), Smarchowice Śląskie, hist. Smarchów Polski (Windisch-Marchwitz, inaczej: Polnisch- -Marchwitz), Jakubowice (Jacobsdorf / Jakobsdorf ), Krzyków (Krikau / Krickau) oraz kaplica pw. Trójcy Świętej przed Niemiecką Bramą (Kapelle St. Trinitatis v. d. deutschen Thore). W miejscowości Wilków (Wilkau) znajdowała się „mater adiuncta” . Parafia obejmowała poza tym następujące miejscowości: Namysłów, Bemowskie (Böhmwitz), Łączany (Lankau), Smarchowice Śląskie; hist. Smarchów Polski (Polnisch-Marchwitz inaczej: Windisch-Marchwitz), Smarchowice Małe (Deutsch-Marchwitz), Nowe Smarchowice (Neu-Marchwitz), Niwki (Nieve / Niefe), Młynek (Mühlchen / Mülchen), Dębnik (Damnig), Ligotka (Ellguth), Juskie (Jauchendorf), Lubska (Laubsky), Młokicie (Weidenbach), Krasowice (Kraschen), Przeczów (Prietzen), Voitsdorf, Pągów (Pangau), Idzikowice (Eisdorf), Pszeniczna (Nauke), Dalborowice (Dalbersdorf). Brakuje informacji na temat tego do której parafii w roku 1867 należała miejscowość Smarchowice Wielkie (Groß-Marchwitz) . Między 1867 a 1934 rokiem obręb parafii się zmniejszył. W tym czasie z parafii odłączyły się następujące miejscowości: Lubska, Młokicie, Krasowice, Przeczów, Voitsdorf, Pągów, Dalborowice i Pszeniczna. Po zmianach terytorialnych, w 1934 roku parafia w Namysłowie obejmowała już tylko: Namysłów, Stare Miasto, Smarchowice Śląskie, Wilków, Jakubowice, Krzyków, Bemowskie, Łączany, Smarchowice Małe, Nowe Smarchowice, Niwki, Młynek, Dębnik, Ligotkę, Juskie, Idzikowice . Jako przynależne do parafii dodatkowo wymienione zostały Smarchowice Wielkie . Do roku 1988 Namysłów stanowił jedną parafię. Po wybudowaniu nowego kościoła w Smarchowicach Wielkich 18 września 1988 r. powstała nowa samodzielna parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego , która objęła miejscowości Smarchowice Wielkie, Nowe Smarchowice oraz Ziemiełowice . W 1992 roku rygowana została nowa parafia pod wezwaniem św. Piotra z Alkantary i św. Franciszka z Asyżu , która objęła część Namysłowa oraz miejscowości Ligotka i Smarchowice Małe . Należąca do Archidiecezji Wrocławskiej Parafia Rzymskokatolicka w Namysłowie pw. św. Apostołów Piotra i św. Pawła nadal istnieje i obejmuje aktualnie część Namysłowa i miejscowość Łączany .

Daty skrajne:

1627-1651

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1627-1651.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/59 Parafia Katolicka Namysłów