Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Oleśnie

Sygnatura
45/3290/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
7398

Zawartość:

chrzty 1808-1845, 1847-1874; śluby 1791-1837, 1843-1845, 1847-1874; zgony 1789-1830, 1832-1845, 1847-1874 (11 j.a.). Akta dotyczą kościoła parafialnego w Oleśnie oraz kościołów filialnych w Starym Oleśnie, Borkach Wielkich i Wędryni

Dzieje twórcy:

Stara osada w Oleśnie (Rosenberg) wzmiankowana została już na początku XIII w. Początki Parafii Katolickiej w Oleśnie łączą się z datą konsekracji kościoła w 1226 roku . W rejestrze świętopietrza datowanym na 1447 rok parafia została wymieniona jako siedziba archiprezbiteratu . Do parafii oleskiej w XVII w. należało dwanaście wsi oraz dwa kościoły filialne w Wędryni (Wendrin) i Starym Oleśnie (Alt Rosenberg), a także kaplica w Borkach Wielkich (Groß Borek). W 1848 roku Parafię Rzymskokatolicką w Oleśnie tworzyły następujące gminy: Wojciechów (Albrechtsdorf ), Łowoszów (Lowoschau), Stare Olesno, Ciarka (Cziorke), Radonice (Charlottenfeld), Skorków (Skorkau), Gronowice (Grunowitz), Czerwona / Kolonia Marianów (Marienau), Szumirad (Sausenberg), Chudoba (Chudoba), Wędrynia i Wędryńka (Wendrin et Liebeich), Kiełbasin (Alt- und Neu Kielbaschin), Dębień (Schöneich), Gajek (Walspek et Rosenhain), Świercze (Schönwald ), Szywałdzka Kolonia (Charlottenberg), Broniec / Bronice (Bronietz), Borki Małe (Klein Borek) i Borki Wielkie . Zgodnie z rocznikiem Diecezji Wrocławskiej w roku 1867 Parafia Rzymskokatolicka w Oleśnie była parafią dekanalną i posiadała trzy kościoły filialne: w Wędryni, Starym Oleśnie i Borkach Wielkich oraz dwie kaplice – pw. św. Anny i św. Rocha. Parafia obejmowała Olesno, miejscowości wymienione przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie w 1848 roku oraz dodatkowo: Krzczonowice (Christiansthal), Posieki (Gottliebenthal), Kamień (Kamin), Kamieniec (Kaminiec), Kubocie, Kamień (Jordansmüh), Radomil (Rodamühl), Rydzek (Ryczek), Sobisz (Sobisch) oraz Walzen . Z bardzo rozległej parafii w Oleśnie wydzielały się kolejne parafie i odłączały następne miejscowości. W Chudobie 10 kwietnia 1905 r. erygowano kurację , a w 1908 roku podniesiono ją do rangi parafii. W roku 1945 do parafii w Chudobie przyłączono Wędrynię z kościołem filialnym W 1911 roku erygowano kurację w Starym Oleśnie, która objęła miejscowości: Stare Olesno, Gronowice ze Skorkowem, Kolonia Marianów i Ciarka z Kolonią Ciarską, osiedle Stara Chudoba i przysiółek „Dzióbek” . W dniu 31 stycznia 1942 r. z parafii Olesno wydzielono parafię Borki Wielkie, która objęła Borki Wielkie i Broniec, a w roku 1943 przyłączono do niej również Borki Małe . W latach 1974-1996 parafia była nadal parafią dekanalną i obejmowała następujące miejscowości: Olesno, Grodzisko, Łowoszów, Świercze oraz Wojciechów . Parafia Rzymskokatolicka w Oleśnie pw. Bożego Ciała nadal funkcjonuje.

Daty skrajne:

1789-1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1789-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

11

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

11

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/62 Parafia Katolicka Olesno