Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Jaworkach

Sygnatura
29/3474/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księga urodzeń Biała Woda 1786-1827 1828-1854 1855-1900 (sygn.31/1035/ 1- 3) Księga urodzeń Czarna Woda 1786-1853 1853-1899 (sygn.31/1035/4-5) Księgi urodzeń Jaworki 1817-1843 (sygn.31/1035/6) Księgi małżeństw Biała Woda 1786-1880 (sygn.31/1035/7) Księgi zgonów Biała Woda 1786-1847 (sygn.31/1035/8) Księga zgonów Biała Woda 1847-1873 (sygn.31/1035/9) Księga urodzeń Jaworki, 1843-1861, (sygn.31/1035/10)

Dzieje twórcy:

Czarna Woda, Biała Woda i Jaworki to wsie łemkowskie tak jak i Szlachtowa, najdalej na zachód wysunięte enklawy ze zwartego pasa Łemkowszczyzny. Ze względu na duże różnice kulturowe, etniczne - wydzielono te cztery wsie nazywając je Rusią Szlachtowską. Jak podają źródła historyczne, parafia w Jaworkach powstała w 1680 roku, a cerkiew była pod wezwaniem św. Jana Chryzostoma.W skład parafii greckokatolickiej w Jaworkach wchodziły wsie : Biała i Czarna Woda oraz Jaworki. W latach 1769-1784 akta dla Białej i Czarnej Wody oraz Jaworek były sporządzane w księdze parafii ze Szlachtowej. Akty w księgach sporządzane były w języku łacińskim przez księży -proboszczów, m.in. Damiana Mochnackiego, Andrzeja Mikułowicza Teodora Mochnackiego i Ignacego Ryniańca. Parafia greckokatolicka w Jaworkach istniała do 1947 roku, tj. do wysiedlenia w ramach "Akcji Wisła" tamt. ludności.

Daty skrajne:

1786-1900

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1786-1900.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.16

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy roboczy Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie

Z zasobu zlikwidowanego Oddziału w Nowym Targu - nr zespołu 32/664 (w Oddziale w Nowym Sączu nr zespołu 31/1035)