Linie Stanów Zjednoczonych. Oddział w Warszawie

Sygnatura
2/247/0
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

Organizacja i działalność Biura United States Lines w Warszawie 1920-1940, sygn. 1-5 Przewóz pasażerów, głównie emigrantów i reemigrantów polskich: korespondencja, listy pasażerów, komunikaty, rozkłady rejsów 1920-1941, sygn.116-232, 282 Sprawy finansowe Biura 1920-1941, sygn. 43-115, 281, 283 Współpraca linii okrętowych, m.in.. na forum Konferencji Atlantyckiej: komunikaty z obrad Konferencji Atlantyckiej, prospekty, korespondencja 1921-1940, sygn. 233-273 Biuletyny, głównie Warszawskiej Informacji Prasowej i Syndykatu Emigracyjnego w Warszawie, druki 1927-1939, sygn. 274-280.

Dzieje twórcy:

Trudna sytuacja gospodarcza ziem polskich, utrzymująca się wiele lat po zakończeniu I wojny światowej, była powodem licznej emigracji, szczególnie do Francji i Stanów Zjednoczonych Ameryki. United States Mail Steamship Company (Spółka Transportu Okrętowego Stanów Zjednoczonych Ameryki) otrzymała w 1920r. koncesję na wywóz polskich emigrantów do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady. W 1921r. działalność Spółki została przejęta przez United States Lines (Rządowa Linia Okrętowa Stanów Zjednoczonych Ameryki). Towarzystwo posiadało swoje przedstawicielstwa w Warszawie, Białymstoku, Krakowie, Lwowie, Łomży, Tarnopolu, Wilnie (ponadto na terenie Wolnego Miasta Gdańska). W 1929r. towarzystwo przeszło w posiadanie United States Lines Operations (Spółka Obsługi Linii Okrętowej Stanów Zjednoczonych Ameryki). Działalność firmy ustała w początkach 1941r.

Daty skrajne:

1920-1941

Klasyfikacja:

instytucje gospodarcze

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1941.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

United States Lines Operation Ltd.

Języki:

Dostępność:

Udostępniany warunkowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

292

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

281

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.35

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.17

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 281 j.a.
spis roboczy Nie 11 j.a.

Mikrofilm nr 28955