Ambasada RP w Waszyngtonie

Sygnatura
2/490/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna USA, Filipin, Iraku, Jugosławii i Kanady, amerykańskie pożyczki i długi wojenne, 1919-1945, sygn. 1-207, 2646-2655; Polska: stosunki polityczne i gospodarcze z USA i innymi państwami alianckimi, zakupy i pożyczki polskie w USA, umowy polsko-amerykańskie 1919-1945,sygn. 208-736, 2656-2684; Watykan: stosunki z Polską i innymi państwami,1921-1939,sygn.737-739, 2685; Organizacje i instytucje międzynarodowe i społeczne: Liga Narodów, konferencje, instytuty i biura, 1919-1945, sygn. 740-795, 799-800, 2686-2693; Pakt czterech mocarstw, 1933, sygn. 876; Międzynarodowa współpraca naukowa i kulturalna, głównie między USA i Polonią amerykańską a Polską, działalność Fundacji Kościuszkowskiej i Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, 1921-1945, sygn. 796, 801-863, 2694-2717; Traktaty zawarte w Wersalu, Rydze, Trianon i w Locarno i ich wykonywanie,1920-1937, sygn. 864-870; Działalność organizacji pacyfistycznych, komunistycznych i robotniczych na świecie, 1921-1938, sygn. 871-875; Sytuacja kościołów w Polsce i w innych państwach, 1922-1934, sygn. 877-889; Mniejszości narodowe i polityka narodowościowa w Polsce i w innych państwach, 1926-1936, sygn. 890-894; Polityka imigracyjna USA, Polacy w USA i w innych krajach Ameryki, 1918-1945, sygn. 895-1124, 2729-2755; Prasa i propaganda polska i obca, głównie w USA 1919-1945, sygn. 1125-1666, 2756-2909; Żegluga morska i lotnictwo polskie i obce, statki polskie w USA, 1918-1945, sygn. 1667-1728, 2910-2924; Rząd RP w kraju i w Londynie, placówki polskie w USA: działalność, organizacja, finansowanie, wizyty polskich polityków w USA, 1919-1945, sygn. 1729-2094, 2564-2645, 2925-3068, 3187-3203; Sytuacja w okupowanej Polsce i w innych krajach europejskich, projekty powojennej odbudowy, 1940-1945, sygn. 2718-2728; Sprawy konsularne: działalność konsulatów polskich w USA i Kanadzie, pomoc dla uchodźców wojennych z Polski, organizowanie zakupów i pożyczek dla kraju, 1919-1945, sygn. 2095-2563, 3069-3186.

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1918] 1919-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1918, 1919-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3200

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3200

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

49.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

49.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 3200j.

Baza danych IZA