Powiatowy Urząd Ziemski w Biłgoraju

Sygnatura
37/5/0
Daty skrajne
1944-1947
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

przepisy i zarządzenia w sprawach administracyjnych (sygn. 1-7), sprawozdania (sygn. 8-13), przepisy i korespondencję w sprawach urządzeń rolnych (sygn. 14-23), parcelacji (sygn. 24-26), scalenia (sygn. 27-30), regulacji (sygn. 31-33), administracji przejściowej (sygn. 34-35), budżetowych (sygn. 36-38), funduszu ziemi (sygn.39 -40), techniczno-pomiarowych (sygn. 40-42), Powiatowej Komisji Ziemskiej (sygn. 45-46).

Dzieje twórcy:

Na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944 r. (Dz. U. R.P. nr 2, poz. 4) zostały powołane do życia wojewódzkie i powiatowe urzędy ziemskie. Powiatowy Urząd Ziemski (dalej PUZ) w Biłgoraju rozpoczął swoją działalność z dniem 20 września 1944 roku. PUZ w Biłgoraju wraz z całym aparatem administracyjnym i agendami został włączony w zakres referatu rolnictwa i reform rolnych Starostwa Powiatowego w Biłgoraju na mocy Zarządzenia Wojewody Lubelskiego z dnia 28 kwietnia 1947 o zespoleniu powiatowych urzędów ziemskich ze starostwami znak: L.O. Org. 383/47. Biłgoraj - siedziba, powiat biłgorajski - teren działania. Zadaniem Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Biłgoraju było przede wszystkim przeprowadzenie reformy rolnej na terenie powiatu biłgorajskiego. Powiatowe Urzędy Ziemskie były pierwszą instancją orzekającą w sprawie przebudowy ustroju rolnego. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. R.P. nr 4, poz. 17) dał powiatowym urzędom ziemskim poważne uprawnienia w zakresie realizacji reformy (plany podziału ziemi, wykazy nabywców rozparcelowanej ziemi). Uprawnienia te uległy znacznemu ograniczeniu początkowo na rzecz pełnomocnika Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego do spraw reformy rolnej, a następnie pełnomocnika rządu do spraw reformy. 21 sierpnia 1945 zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Referatu Rolnictwa pełnomocnicy do spraw reformy zostali odwołani, a wykończeniem akcji parcelacyjnej zajęły się Urzędy i Komisje Ziemskie. Na czele Powiatowego Urzędu Ziemskiego stał Komisarz Ziemski podległy bezpośrednio kierownikowi Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego. Komisarz Ziemski miał do pomocy podkomisarzy ziemskich.

Daty skrajne:

1944-1947

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1947.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

46

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

46

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak