Ministerstwo Opieki Społecznej w Warszawie

Sygnatura
2/15/0
Daty skrajne
1918-1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Gabinet Ministra: Normatywy, organizacja, działalność, 1918-1939, sygn. 1-34, 1661-1662, 2132; Biuro Personalne: 1919-1934, 1936, sygn. 35-37; Departament Pracy: Ustawodawstwo, opieka nad bezrobotnymi, zarobki robotnicze, 1918-1939, sygn. 38-63, 1652; Departament Ubezpieczeń Społecznych: Ubezpieczenia, 1919, 1936, sygn. 64-65, 1651; Departament Zatrudnienia: Emigracja, repatriacja, 1918-1939, sygn. 66-109, 1653-1658; Biuro Planowania Robót Publicznych i Budownictwa Robotniczego: Budowa mieszkań, szpitali, wodociągów, 1920-1939, sygn. 110-173; Departament Opieki Społecznej; Zwalczanie nierządu, fundacja dobroczynna, 1920-1939, sygn. 174-476, 1659-1660; Departament Służby Zdrowia: Organizacja, opieka lekarska, cmentarze, szpitale, 1919-1939, sygn. 477-1650; Akta osobowe techników dentystycznych, 1919-1939, sygn. 1663-2131

Dzieje twórcy:

Dekret Rady Regencyjnej (RR) o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim z dn. 3.I.1918 r. powołał i określił zakres działania Ministerstwa Opieki Społecznej i Ochrony Pracy. Dekret RR z dn. 4.IV.1918 r. powołał do życia Ministerstwo Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy. Ministerstwo to, dekretem RR z dn. 30.X.1918 r. podzielono na dwie części: Ministerstwo Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej oraz Ministerstwo Ochrony Pracy. Po odzyskaniu niepodległości, dekret Naczelnika Państwa z dn. 13.XII.1918 r. ustanowił odrębne Ministerstwo Zdrowia Publicznego i Ministerstwo Ochrony Pracy. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 18.III.1921 r. wprowadzono w życie statuty organizacyjne tych ministerstw, zmieniając jednocześnie nazwę drugiego na Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Ustawą z dn.28.XI.1923 r. Ministerstwo Zdrowia Publicznego zostało zniesione, a jego zadania przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Rozporządzeniem Prezydenta RP z dn. 21.VI.1932 r. zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego i kosztów leczenia został przekazany Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej z wyjątkiem spraw sanitarno-technicznych. Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 12.VII.1932 r. wprowadziło nazwę "Ministerstwo Opieki Społecznej". Działalność Ministerstwa przerwał wybuch II wojny światowej.

Daty skrajne:

1918-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1939.

Nazwa dawna:

Ministerstwo Ochrony Pracy; Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2132

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2132

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

17.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

17.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 2132 j.a.

Częśc akt wykazuje ślady pleśni, Baza danych IZA