Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa - zbiór filmów

Sygnatura
3/102/0
Daty skrajne
1961-1967
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1961-1967

Klasyfikacja:

instytucje nauki i oświaty

Nazwa twórcy:

Daty:

1961-1967.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany warunkowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

234

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.91

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak

Komputerowa baza danych MS Access - Filmoteka ADM: ID K213-K263, M278-M288