Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Sygnatura
31/10/0
Daty skrajne
[1920] 1945 - 1950 [1965]
Liczba serii
123
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Ogólny - okólniki, zarządzenia, sprawozdania referatów, sprawy organizacyjne, zarządzenia polustracyjne, nadzór i bezpośrednia kontrola podległych instytucji 1945-1950 (sygn. StPNS 1-38, 953- 954) Referat Rachunkowo-Gospodarczy - księgi kasowe, budżety gmin gromad, zarządzenia 1946-1948 (sygn. StPNS 39-42, 941) Referat Społeczno-Polityczny - zarządzenia wewnętrzne, miesięczne sprawozdania sytuacyjne, sprawy stronnictw i partii politycznych, sprawy dot. wyborów, ruchów wywrotowych, współpraca z resortem bezpieczeństwa, sprawy dot. cenzury, opinie o zachowaniu się w czasie okupacji, sprawy wyznaniowe i narodowościowe, sprawy stowarzyszeń i związków, sprawy graniczne, zaświadczenia przesiedleńcze, klęski żywiołowe, sprawy grobownictwa wojennego 1945-1950 (sygn. StPNS 43-170) Referat Administracyjno-Prawny - okólniki i zarządzenia, sprawy przynależności gminnej, sprawy urzędów stanu cywilnego, statystyka ruchu naturalnego ludności, sprawy zmiany imion i nazwisk, sprawy wyznaniowe, sprawy wodne, sprawy wywłaszczeń, ochrona granic, rejestry wydanych poświadczeń obywatelskich [1932-1944] 1945-1950 (sygn. StPNS 171-222, 537-543) Referat Karno-Administracyjny - okólniki i zarządzenia, sprawy karno-administracyjne, sprawy radiowe 1945-1948 (sygn. StPNS 223-226) Referat Zdrowia - organizacja służby zdrowia, sprawy uzdrowisk, sprawy wczasów, koloni i przedszkoli, sprawy cmentarne i ekshumacji zwłok, sprawy epidemiologiczne sprawozdania placówek zdrowia, akcje przeciwalkoholowe 1945-1949 (sygn. StPNS 227-261) Referat Odszkodowań Wojennych - wykaz szkód wojennych, sprawozdania i okólniki 1945-1947 (sygn. StPNS 262-268) Referat Budownictwa - protokoły Powiatowego Komitety Odbudowy, sprawozdania, korespondencja, sprawy budowlane, grobownictwa wojennego 1945-1949 (sygn. StPNS 269-326) Referat Aprowizacji - sprawy przydziału kart żywnościowych i odzieżowych, dary z UNRRA (sygn. StPNS 327-368) Referat Przemysłu i Handlu - wykazy rzemieślników, podania o koncesje, sprawy organizacji rzemieślniczych [1928-1944] 1945-1950 (sygn. StPNS 369-423, 652-794) Referat Samochodowy - wykazy zarejestrowanych rowerów, zgłoszenia przewozów 1948 (sygn. StPNS 424) Referat Kultury i Sztuki - zezwolenia na imprezy, sprawy muzyki, sztuk plastycznych, zespołów artystycznych i teatrów, szkól plastycznych, sprawy konserwacji 1945-1949 (sygn. StPL 425-442) Referat Opieki Społecznej - sprawy zakładów opieki, zapomóg, wykazy poszkodowanych podczas wojny 1945-1950 (sygn. StPNS 443-467) Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - obrót nieruchomościami akcje rolne, sprawy osadnictwa, uwłaszczenia, przejściowa administracja na łemkowszczyźnie [1941-1944] 1945-1950 (sygn. StPNS 468-504, 544-651, 795-910, 942-949) Referat Świadczeń Rzeczowych - okólniki i zarządzenia, sprawy organizacyjne, sprawy świadczeń rzeczowych [1945-1947] (sygn. StPNS 505-523) Inspektorat Oświaty Rolniczej - nadzór nad ośrodkami rolniczymi, szkołami 1945-1950 (sygn. StPNS 524-536) Pozwolenia wodno-prawne [1931-1944] 1945-1950 (sygn. StPNS 911-940, 950-952) Dopływy (sygn. 31/10/953-31/10/1258)

Dzieje twórcy:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu fumkcjonowało w latach 1945-1950. Był to urząd administracji państwowej I instancji. Na jego czele stał starosta, który podlegał wojewodzie krakowskiemu i był przedstawicielem rządu na szczeblu powiatu. Starosta osobiście i poprzez podległe referaty nadzorował zarządy gminy w powiecie nowosądeckim. Po likwidacji starostwa jego kompetencje przejęło Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu.

Daty skrajne:

[1920] 1945 - 1950 [1965]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1944, 1945-1950, 1951-1965.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1258

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

536

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

22.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

12.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie 536
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 669