Akta miasta Grybowa

Sygnatura
31/17/0
Daty skrajne
1703 - 1945
Liczba serii
15
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Miasta - 1882-1939 (sygn. AmG 1,2); Okólniki i zarządzenia oraz korepondencja z władzami - 1878-1945 (sygn. 3-11); Wybory - 1884-1939 (sygn. AmG 12-18); Sprawy personalne - 1904 (sygn. AmG 19); Szkolnictwo - 1876-1936 (sygn. AmG 20); Ewidencja ludności - 1917,1939 (sygn. AmG 21-22); Dzienniki podawcze - 1885-1942 (sygn. AmG 23-75); Kasa miejska - 1959-1947 (sygn. AmG 76-147); Budownictwo - 1871-1939 (sygn. AmG 148-155); Sprawy sanitarne - 1892-1939 (sygn. AmG 156); Opieka społeczna - 1893-1928 (sygn. AmG 157, 158) Przedsiębiorstwa miejskie - 1893-1932 (sygn. 159-161); Instytucje - 1878-1939 (sygn. AmG 162-169); Dopływy - 1782-1943 (sygn. AmG 170-219);

Dzieje twórcy:

W pierwszych latach po rozbiorach, Grybów zachował począkowo ustrój wykształcony w Rzeczpospolitej. Rada miasta z burmistrzem była organem adiinistracyjny, anatomiast ława z wójtem były organami sądowymi. Pomimo pozostawienia magistratom administracji miejscowej, sprawy policyjne, zarząd majątkiem miejskim i sądownictwo to cała działlność była pod ścisłą kontrolą władz państwowych. W skład magistartu wchodził burmistrz oraz asesorowie pełniący funkcje kasjera i kontrolera (od 1805 pochodzili nie z wyborów ale z nominacji urzędów obwodowych). Władza sądowa miasta na polecenie urzędu cyrkularnego w nowym Sączu obejmowała oprócz miasta również sąsiednie wioski. Na skutek reformy w l. 1853/54, miasta utraciły władzę sądową. Na mocy ustawy z lat 1862 i 1866, Grybów znalazł się pośród miasteczek mających bardzo ograniczony samortząd.. Dopiero dzięki staraniom władz miejskich w roku 1884, Grybów odzyskał tytuł miasta. Odtąd Radni wybierają spośród siebie Zwierzchność Gminną, zwaną przeważnie Urzędem Miejskim, bądź Magistratem. Reskryptem z dn. 12. 03. 1915 r. Namiestnik krajowy rozwiązał ówczesną radę miejską i sprawy miejskie były załatwiane przez tymczasowego komisarzowi rządowemu, wraz z radą przyboczną. Komisarz miał urzędować do czasu nowych wyborów władz miejskich. Dnia 01. 11. 1918 r. tymczasowy Zarząd Masta złożył swoje mandaty i urzędowanie przejęła stara rada. Polska Komisja Rządowa nie zaakceptowała tego powołując nowego komisarza z nową radą, która jednak nie przyjłęa mandatów. Stara rada urzędowała więc do wyborów 1921 r. i ukonstytuowania się nowych władz miejksich (17. 07. 1922). W 1929 Urząd Wojewódzki rozwiązał ponownie władze powołując znów Komisarza rządowego z radą przyboczną.

Daty skrajne:

1703 - 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1703-1945, 1703-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

219

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak