Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Krynicy

Sygnatura
31/19/0
Daty skrajne
[1933] 1945 - 1950 [1963]
Liczba serii
28
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta Miejskiej Rady Narodowej w Krynicy - 1945-1950 - sygn. 31/19/1 - 31/19/8, 31/19/114; Akta Zarządu Miejskiego w Krynicy - 1945-1950: Przepisy i zarządzenia - sygn. 31/19/9 - 31/19/10; Sprawy organizacyjne - sygn. 31/19/11-31/19/14; Sprawy osobowe - sygn. 31/19/15-31/19/20, 31/19/116-31/19/169; Zebrania i urzędowania ciał urzędowych - sygn. 31/19/21-31/19/24,31/19/115; Kontrola wewnętrzna i nadzór - sygn. 31/19/25; Majątek miejski - sygn. 31/19/26; Przedsiębiorstwa miejskie - sygn. 31/19/27-31/19/28; Budżety i sprawozdawczość finansowa - sygn. 31/19/29-31/19/40; Kredyt komunalny - sygn. 31/19/41; Obrót pieniężny - sygn. 31/19/42-31/19/52; Podatki miejskie i państwowe - sygn. 31/19/53-31/19/55; Ubezpieczenia rzeczowe - sygn. 31/19/56; Sprawy ogólnogospodarcze - sygn. 31/19/57-31/19/60; Drogi i place publiczne - sygn. 31/19/61; Oświata, kultura i sztuka - sygn. 31/19/62-31/19/63; Zdrowie publiczne - sygn. 31/19/64; Opieka społeczna - sygn. 31/19/65-31/19/66; Rolnictwo - sygn. 31/19/67-31/19/68; Weterynaria i hodowla - sygn. 31/19/69; Przemysł i handel - sygn. 31/19/70-31/19/71; Sprawy ogólnoadministracyjne - sygn. 31/19/72-31/19/73; Sprawy wyznaniowe - sygn. 31/19/74; Ewidencja i kontrola ruchu ludności - sygn. 31/19/75-31/19/79; 31/19/81-31/19/88; Bezpieczeństwo i porządek publiczny, stowarzyszenia - sygn. 31/19/89-31/19/94; Sprawy budowlane - sygn. 31/19/95-31/19/97; Aprowizacja - sygn. 31/19/98; Dopływy - sygn. 31/19/99-31/19/171;

Dzieje twórcy:

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Krynicy działał na terenie miasta Krynicy w latach 1945-1950. Rada narodowa planowała działalność publiczną i kontrolowały całą działalność organu wykonawczego na podległym terenie, równocześnie rada narodowa była organem stanowiącym samorządu terytorialnego, gdyż nie powołano odrębnych rad samorządowych. Rada narodowa była organem władzy państwowej wyłonionym drogą reprezentacji z różnych ugrupowań politycznych i społecznych. Na czele Miejskiej Rady Narodowej w Muszynie w latach 1945-1950, podobnie jak w innych miastach stało prezydium, na czele z przewodniczącym. Organem wykonawczym był sześcioosobowy Zarząd Miejski, na czele którego stał burmistrz.

Daty skrajne:

[1933] 1945 - 1950 [1963]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1933-1945, 1945-1950, 1951-1963.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

171

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie MRN i ZMK 85
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak