Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowym Rybiu

Sygnatura
31/249/0
Daty skrajne
1955 - 1971
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1955 - 1971

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1971.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

48

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak

Akta są przechowywane i udostępniane w Ekspozyturze w Spytkowicach