Sąd Grodzki w Muszynie

Sygnatura
31/532/0
Daty skrajne
[1933-1939] 1940 - 1944 [1954]
Liczba serii
12
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1933-1939] 1940 - 1944 [1954]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1933-1939, 1940-1944, 1945-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

957

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie