Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łososinie Górnej

Sygnatura
31/1298/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
127

Zawartość:

Księga urodzeń z lat 1890-1910 (sygn. 31/1298/1)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1890 - 1910

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1890-1910.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak