Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Tarnowie

Sygnatura
33/276/0
Daty skrajne
1808 - 1942
Liczba serii
0
Liczba skanów
9531

Zawartość:

Księgi urodzeń 1808-1918 (sygn. 33/276/1-27, 82, 128, 131, 136, 143-145, 151, 156) Indeksy do ksiąg urodzeń 1808-1909 (sygn. 33/276/69-74, 78, 80, 141, 146) Księgi małżeństw 1849-1938 (sygn. 33/276/28-46, 106-125, 129, 132-133, 137-138, 152-153, 157) Indeksy do księgi małżeństw 1877-1929 (sygn. 33/276/75, 126-127) Księgi zgonów 1808-1938 (sygn. 33/276/47-68, 83, 85-105, 130, 134-135, 139-140, 147-150, 154-155, 158) Indeksy do ksiąg zgonów 1850-1942 (sygn. 33/276/76-77,79, 81, 84) Świadectwa urodzenia 1891-1916 (sygn. 33/276/142)

Dzieje twórcy:

Paragraf szósty uniwersału z 20 II 1784 roku stanowił: Żydzi powinni także prowadzić trojakie rejestry z przepisanymi rubrykami, z małą zmianą z powodu ich religijnego wyznania. Proces budowy systemu żydowskich okręgów metrykalnych podjęty przez władze austriackie zapoczątkowało rozporządzenie ministerstw: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz wyznań religijnych i oświaty z 15 III 1875 roku, ogłoszone 14 IX 1876 roku (Dz. Ustaw Krajowych R.1876, nr 55). Żydowski okręg metrykalny w Tarnowie obejmował obszar którego granice ulegały zmianom, z których największa miała miejsce w 1877 roku, kiedy to część gmin należących rok wcześniej do okręgu w Żabnie znalazło się w granicach żydowskiego okręgu metrykalnego Tarnów.

Daty skrajne:

1808 - 1942

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1808-1942.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

158

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.95

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
spis zdawczo-odbiorczy Nie
indeks osobowy Nie