Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Żabnie

Sygnatura
33/309/0
Daty skrajne
1879 - 1938
Liczba serii
0
Liczba skanów
816

Zawartość:

Księgi urodzeń 1879-1920 (sygn. 33/309/1, 4, 8-13, 22-23, 28-32, 35-36, 38, 41, 43, 45, 47, 48, 86, 93, 94) Księgi małżeństw 1885-1938 (sygn. 33/309/3, 6-7, 24-25, 40, 50-67, 88, 90, 91) Księgi zgonów 1883-1938 (sygn. 33/309/ 2, 5, 14-21, 26-27, 33-34, 37, 39, 42, 44, 46, 49, 68-85, 87, 89, 92)

Dzieje twórcy:

Proces budowy systemu żydowskich okręgów metrykalnych podjęty przez władze austriackie zapoczątkowało rozporządzenie ministerstw: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz wyznań religijnych i oświaty z 15 III 1875 roku, ogłoszone 14 IX 1876 roku (Dz. Ustaw Krajowych R.1876, nr 55). Żydowski okręg metrykalny w Żabnie ( w 1876 w obrębie żydowskiego okręgu metrykalnego w Dąbrowa) obejmował obszar którego granice ulegały zmianom, z których największa miała miejsce w 1877 roku, kiedy to część gmin należących rok wcześniej do okręgu w Żabnie znalazło się w granicach żydowskiego okręgu metrykalnego Tarnów.

Daty skrajne:

1879 - 1938

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1879-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

94

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.82

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
indeks osobowy Nie