Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Dąbrowie Tarnowskiej

Sygnatura
33/374/0
Daty skrajne
1882 - 1937
Liczba serii
0
Liczba skanów
908

Zawartość:

Księgi urodzeń 1882-1917 (sygn. 33/374/1-30, 62, 65) Księgi małżeństw 1915-1937 (sygn. 33/374/31-50, 63, 66) Księgi zgonów 1916-1936 (sygn. 33/374/51-61, 64)

Dzieje twórcy:

Paragraf szósty uniwersału z 20 II 1784 roku stanowił: Żydzi powinni także prowadzić trojakie rejestry z przepisanymi rubrykami, z małą zmianą z powodu ich religijnego wyznania. Proces budowy systemu żydowskich okręgów metrykalnych podjęty przez władze austriackie zapoczątkowało rozporządzenie ministerstw: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz wyznań religijnych i oświaty z 15 III 1875 roku, ogłoszone 14 IX 1876 roku (Dz. Ustaw Krajowych R.1876, nr 55). Żydowski okręg metrykalny w Dąbrowie obejmował obszar którego granice ulegały zmianom, z których największa miała miejsce w 1877 roku, kiedy to część gmin należących rok wcześniej do okręgu Dąbrowa znalazło się w granicach żydowskiego okręgu metrykalnego Żabno.

Daty skrajne:

1882 - 1937

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1882-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

66

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
indeks osobowy Nie