Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Szczucinie

Sygnatura
33/375/0
Daty skrajne
1849 - 1937
Liczba serii
0
Liczba skanów
926

Zawartość:

Księgi urodzeń 1849-1917 (sygn. 33/375/4-10, 16-17, 23-26, 29, 31-36, 55-56, 60) Księgi małżeństw 1850-1937 (sygn. 33/375/1-3, 18-20, 27, 37-43, 57, 61) Księgi zgonów 1849-1937 (sygn. 33/375/11-15, 21-22, 28, 30, 44-54, 58-59, 62-64)

Dzieje twórcy:

Paragraf szósty uniwersału z 20 II 1784 roku stanowił: Żydzi powinni także prowadzić trojakie rejestry z przepisanymi rubrykami, z małą zmianą z powodu ich religijnego wyznania. Proces budowy systemu żydowskich okręgów metrykalnych podjęty przez władze austriackie zapoczątkowało rozporządzenie ministerstw: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz wyznań religijnych i oświaty z 15 III 1875 roku, ogłoszone 14 IX 1876 roku (Dz. Ustaw Krajowych R.1876, nr 55). Żydowski okręg metrykalny Szczucin obejmował obszar którego granice ulegały zmianom, np.. W latach 1876 i w 1900 obejmował również miejscowość Wójcina.

Daty skrajne:

1849 - 1937

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1849-1937, 1849-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

64

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Nie
indeks osobowy Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie
indeks osobowy Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak