Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Pilźnie

Sygnatura
33/519/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księga protokołów Rady Szkolnej Miejscowej Pilźnie 1915-1935 (sygn. 33/519/1) Księga przychodów i rozchodów Rady Szkolnej Miejscowej 1915-1932 (sygn. 33/519/2) Metryki szkolne 1918-1947 (sygn. 33/519/3-5) Kronika szkoły i księga wizytacyjna 1914-1954 (sygn. 33/519/6) Księgi protokołów z konferencji powizytacyjnych 1904-1921 (sygn. 33/519/7) Księgi protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej 1904-1950 (sygn. 33/519/8-11) Księga zarządzeń kierownika szkoły 1948-1950 (sygn. 33/519/12) Książka sanitarna 1927-1957 (sygn. 33/519/13) Księga zapisków anormalnych uczniów 1918-1919 (sygn. 33/519/14) Dokumentacja szkoły i gruntu szkolnego - sprawy własnościowe, sądowe, szkody wojenne 1932-1986 (sygn. 33/519/15) Księga protokołów egzaminów prywatnych 1905-1929 (sygn. 33/519/16) Katalogi główne ocen 1893-1908 (sygn. 33/519/17-24) Katalogi klasowe ocen 1909-1947 (sygn. 33/519/25-61) Korespondencja szkoły, kopie zarządzeń i informacji władz okupacyjnych 1942-1943 (sygn. 33/519/62-63) Świadectwa szkolne 1939-1943 (sygn. 33/519/64) Księga ocen - szkoła w Wygodzie 1945-1946 (sygn. 33/519/65) Metryka szkolna - szkoła w Wygodzie 1945-1948 (sygn. 33/519/66) Projekty organizacji szkoły, plany rejonu, sprawozdania statystyczne - szkoła w Wygodzie 1954-1973 (sygn. 33/519/67) Wykazy dzieci w wieku szkolnym 1959-1973 (sygn. 33/519/68)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1893 - 1986

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1893-1986.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

68

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak