Polska Agencja Telegraficzna

Sygnatura
3/6/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sygn. 1-123 - Władze państwowe Sygn. 124-165 - Stosunki zagraniczne Sygn. 166-212 - Stosunki wewnętrzne Sygn. 213-271 - Obrona narodowa Sygn. 272-277 - Wymiar sprawiedliwości Sygn. 278-354 - Gospodarka Sygn. 355-400 - Budownictwo Sygn. 401-418 - Nauka i oświata Sygn. 419-458 - Kultura i sztuka Sygn. 459-470 - Zdrowie i opieka społeczna Sygn. 471-518 - Sport Sygn. 519-530 - Wyznania religijne Sygn. 531-534 - Polonia zagraniczna Sygn. 535-571a - Niezidentyfikowane osoby i uroczystości Sygn. 572 - Józef Beck podczas przemówienia

Dzieje twórcy:

Polską Agencję Telegraficzną powołano w listopadzie 1918 r. Jej siedziba mieściła się w Warszawie. W związku z tym, że PAT miała pełnić rolę informacyjno-propagandową, od początku nadano jej wysoką rangę i stała się oficjalną agencją rządu polskiego. Zajmowała się serwisem informacyjnym dla prasy krajowej, wydawała też kilka biuletynów specjalnych min.: biuletyn dla zagranicy, biuletyn dla prasy polonijnej w Ameryce oraz biuletyn giełdowy. PAT prowadziła we własnym zakresie produkcję kronik filmowych, posiadała swój serwis fotograficzny i biuro ogłoszeń. Zarówno Kronika Filmowa jak i serwis fotograficzny posiadały kilkudziesięciu fotografów i filmowców zatrudnionych w kraju i za granicą. Poza centralą w Warszawie PAT miała 14 oddziałów krajowych i 14 zagranicznych. Korzystała także z usług korespondentów i fotoreporterów polskiej prasy lokalnej. Współpracowała również z dużymi zakładami fotograficznymi na prowincji, które dostarczały zdjęcia dla potrzeb agencji. Najbardziej znanymi fotografami i współpracownikami PAT byli min.: Stanisław Brzozowski, Jan Bułhak, Czesław Datka, Marian Fuks, Marek Munz, Leonard Siemaszko, Zygmunt Jędrys. Dzięki istniejącemu w strukturze PAT Wydziałowi Ilustracji Prasowej, agencja prowadziła międzynarodową wymianę serwisową z podobnymi sobie instytucjami głównie we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. PAT nie przerwała swej działalności nawet podczas II wojny światowej. Początkowo wraz z innymi agendami rządu emigracyjnego przeniosła się najpierw do Paryża, następnie zaś do Londynu. Swoje statutowe zadania wypełniała do końca wojny. Po wojnie, funkcjonowała nadal, jako jedna z nielicznych instytucji rządu emigracyjnego. Wydawała biuletyn informacyjny kierowany do skupisk polonijnych o działalności rządu na wychodźstwie oraz o sytuacji w kraju. Po przemianach demokratycznych w Polsce i objęciu prezydentury przez Lecha Wałęsę, londyńska PAT połączyła się z krajowym PAP w 1991 r.

Daty skrajne:

1918-1939

Klasyfikacja:

instytucje kultury

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

574

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie inwentarz kartkowy zatwierdzony

fotografie