Zbiór fotografii różnego pochodzenia

Sygnatura
3/7/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Fotografie portretowe i sytuacyjne osób 2. Architektura miast i miejscowości 3. Infrastruktura miejska, mosty, wiadukty 4. Uroczystości, defilady, święta, zjazdy, konferencje, kongresy itp.

Dzieje twórcy:

Nazwa "Zbiór fotografii różnego pochodzenia" jest adekwatna do historii jego powstawania i różnorodności tematycznej. Jest on spuścizną po wielu fotografach i zakładach fotograficznych. Znajdują się w nim zdjęcia (pojedyncze lub w albumach) zakupione, przekazane i wciąż przekazywane do archiwum przez osoby prywatne i instytucje. Przedstawiają osoby, wydarzenia, uroczystości, architekturę i inne. W ewidencji zbiór pojawia się w 1962 r. ale część nabytków znajdowała się w magazynach już od 1956 r., głównie fotografie przekazane w ramach wymiany międzyarchiwalnej m.in. z archiwum wrocławskiego, WAP w Katowicach, AAN. W kolejnych latach zdjęcia przekazali m.in.: Bogna Monterska-Ulewicz, Tadeusz Sikora, Paweł Kołyszko, Andrzej Moskwiak, Bogna Piórkowska, Edward Frącki a także archiwum KC PZPR, archiwa terenowe. Wśród autorów fotografii znajdują się m.in.: Jacek Jedliński, Albert Meyer, Carl Seegert, Stanisław Zewald, Stanisław Bizański, Tadeusz Jabłoński, Walery Rzewuski, Edward Trzemeski, Alfred Lorens, Konstanty Szapiro, Józef Chmielowski, Józef Grodzicki, Stanisław Sybilski, Beniamin Gapan, Robert Borchard, Aleksander Jacobi, Stanisław Bogocki, Marian Fuks, Antoni Guntler, Jan Mieczkowski, Bronisław Mieszkowski, Karol Pęcherski, Edward Troczewski, Józef Łoziński, Bronisław Miedzionis, Henryk Schabenbeck, Jerzy Baranowski, Jan Borek, Jerzy Borowiec, Benedykt Borys, Jerzy Chulski, Heinrich Hoffmann, Marek Holzman, Marian Jędryk, Włodzimierz Malinowski, Andrzej Moskwiak, Kazimierz Michalski, Władysław Pawlina, Witold Pikiel, Tomasz Prażmowski, Jan Ryś, Zbigniew Szczęsny, Zdzisław Wdowiński, Saryusz Wolski, Włodzimierz Wasyluk. Zgodnie z decyzją Komisji Metodycznej ze zbioru zostaną wydzielone mniejsze zespoły.

Daty skrajne:

1858-2004

Klasyfikacja:

zbiory i kolekcje

Nazwa twórcy:

Daty:

1858-2004.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

13363

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5328

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.09

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

141

Ogółem rozmiar (w MB):

118.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak 161 j.a.+8 j.a. (21 obiektów)
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Nie
spis zdawczo-odbiorczy Tak 6 j.a.
protokół zdawczo-odbiorczy Tak 2 j.a.

pozytywy, negatywy, pliki