Zbiór reprodukcji dotyczących Rewolucji 1905 roku

Sygnatura
3/10/0
Daty skrajne
1904-1907
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sygn. 1-5 - Wojna rosyjsko-japońska Sygn. 6-12 - Zamachy Sygn. 13-29 - Demonstracje i strajki Sygn. 30-35 - Barykady w Moskiwe i Odessie Sygn. 32-44 - Bunt na "Kniaziu Potiomkinie" Sygn. 45-54 - Policja, dragoni, kozacy Sygn. 55-55a - Kontrrewolucja Sygn. 56-71 - Aresztowania, egzekucje, ofiary egzekucji Sygn. 72-74 - Więzienia Sygn. 75-93a - Zniszczenia Sygn. 94-101 - Delegacje, kongresy, wybory Sygn. 102-106 - Duma Sygn. 107-110 - Varia Sygn. 111-114 - Polska Sygn. 115-146 - Francja Sygn. 147-148 - Madagaskar Sygn. 149-158 - Anarchiści we Francji i w Hiszpanii Sygn. 159 - Anglia Sygn. 160-161 - Austria Sygn. 162-164 - Chiny Sygn. 165-168 - Niemcy Sygn. 169 - Węgry Sygn. 170 - Włochy

Dzieje twórcy:

Rewolucja z lat 1905-1907 była pierwszą próbą obalenia caratu i zlikwidowania struktury feudalnej w Rosji. Udział w walce poszczególnych regionów cesarstwa był zróżnicowany. Największe skupiska rewolucyjne znajdowały się w ośrodkach przemysłowych, a najmniejsze na terenach rolniczych. Rewolucja 1905 r. ujawniła niechęć robotników i biedoty wiejskiej do wyzysku, samowładztwa, panoszącej się korupcji oraz wstrząsnęła podstawami imperium carskiego. Wśród rewolucjonistów istniało powszechne przekonanie, że jedynie wystąpienia zbrojne są w stanie zmusić carat i burżuazję do jakichkolwiek ustępstw. Niestety carat nie chciał pójść na ugodę z burzycielami starego porządku. Walka rewolucjonistów odbywała się w warunkach wzmożonej ochrony wojskowej lub stanu wojennego. Represje ze strony caratu trwały przez cały okres walk. Deportowano setki osób w głąb Rosji i na Syberię, a decyzje zapadały w trybie administracyjnym bez procesów i sądów. Rewolucja w Królestwie Polskim oprócz haseł zmian społecznych, wysuwała także postulaty niepodległościowe. Cele społeczne i narodowe przyświecały rewolucjonistom zarówno w miastach jak i na wsi. Na terenach Królestwa represje były bardziej brutalne niż w rdzennych guberniach rosyjskich. Wielu Polaków nie przetrwało zesłania, a ci którzy przeżyli, wracali dopiero po rewolucji październikowej. Zachowana dokumentacja jest zbiorem reprodukcji z gazet i wydawnictw prasowych min. angielskich, francuskich i niemieckich. Nie jest więc wytworem jednej instytucji czy urzędu. Przeważają tu głównie autorzy rosyjscy np. K. K. Bułła, I. Smirnow. Zdjęcia te ukazywały się w prasie często z wielotygodniowym opóźnieniem, nie były więc aktualną informacją o rewolucji w państwie carów.

Daty skrajne:

1904-1907

Klasyfikacja:

zbiory i kolekcje

Nazwa twórcy:

Daty:

1904-1907.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

246

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

246

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie

fotografie