Archiwum Fotograficzne Czesława Datki

Sygnatura
3/18/0
Daty skrajne
1939-1946
Liczba serii
0
Liczba skanów
2706

Zawartość:

Sygn. 1-138 - Portrety Sygn. 139-158 - Osoby niezidentyfikowane Sygn. 159-160 - Polska we wrześniu 1939 r. Sygn. 161-169 - Uchodźcy polscy w Rumunii Sygn. 170-174 - Władze emigracyjne RP we Francji Sygn. 175-188 - Prezydent RP na emigracji Sygn. 189-214 - Rząd emigracyjny RP Sygn. 215-228 - Rada Narodowa Sygn. 229-237 - Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych Sygn. 238-265 - Wojsko Polskie we Francji Sygn. 266-304 - II Dywizja Strzelców Pieszych internowana w Szwajcarii Sygn. 305-327 - Armia Polska w ZSRR Sygn. 328-353 - Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii Sygn. 354-364 - Święta i rocznice Sygn. 365-381 - Polskie organizacje na emigracji Sygn. 382-386 - Kongres polonii amerykańskiej Sygn. 387-391 - Kursy Sygn. 392-408 - Pracownia fotograficzna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rządu Emigracyjnego RP Sygn. 409-418 - Varia Sygn. 419-429 - Fotokopie Sygn. 430-438 - Dopływy

Dzieje twórcy:

Czesław Datka urodził się w 1905 r. Był wybitnym fotografem i reporterem wojennym z lat 1940-1945. Szkołę średnią ukończył w Bochni, a po maturze rozpoczął praktykę w tygodniku „Światowid”. Również podczas służby wojskowej, którą odbywał w latach 1927-1929, zajmował się fotografowaniem. Przed wojną mieszkał w Katowicach, gdzie pracował w Zakładach Graficznych „Polonia”. Od końca lat trzydziestych XX w. współpracował z PAT. Wraz z wybuchem wojny w 1939 r. wyjechał z kraju przez granicę rumuńską do Paryża. Tutaj został przydzielony do czołówki filmowo-fotograficznej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. Fotografował organizowanie się polskich jednostek wojskowych, które tworzyli ochotnicy polskiego pochodzenia mieszkający we Francji, jak również uciekinierzy z Polski. Kiedy Francja skapitulowała, przeniósł się do Londynu. W Wielkiej Brytanii był reporterem i operatorem filmowym oficjalnie akredytowanym przy rządzie polskim. Przede wszystkim zajął się dokumentowaniem działalności rządu polskiego oraz Polskich Sił Zbrojnych. Fotografował między innymi 1. Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka, był na posiedzeniach Rady Narodowej, na pogrzebie gen. Władysława Sikorskiego. Wykonywał fotografie portretowe różnym osobistościom z rządu i generalicji np.: Tomaszowi Arciszewskiemu, Zygmuntowi Berezowskiemu, Marianowi Kukielowi, Adamowi Tarnowskiemu i innym. Po zakończeniu wojny Czesław Datka powrócił do Polski i już od 1946 r. rozpoczął pracę w „Dzienniku Zachodnim”. Zajmował się fotografowaniem ludzi pracy Śląska, górników i hutników. Zmarł w 1951 roku w pełni sił twórczych.

Daty skrajne:

1939-1946

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1946.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2696

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2696

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie

negatywy