Instytut Józefa Piłsudskiego

Sygnatura
3/22/0
Daty skrajne
[1885] 1914-1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
1190

Zawartość:

Sygn. 1-22 - Fotografie portretowe i sytuacyjne Józefa Piłsudskiego Sygn. 23-26 - Pogrzeb i uroczystości pośmiertne ku czci Józefa Piłsudskiego Sygn. 27-96 - Fotografie portretowe i grupowe osób Sygn. 97 - Związek Walki Czynnej Sygn. 98-103 - Związek Strzelecki Sygn. 104 - Polskie Drużyny Strzeleckie Sygn. 105 - Szkolenie wojskowe w szkołach przed I wojną światową Sygn. 106-114 - Wojska: rosyjskie, austro-węgierskie, włoskie podczas I wojny światowej Sygn. 115-187 - Legiony Polskie Sygn. 188-191 - Internowanie legionistów Sygn. 192 - Polskie formacje wojskowe w Rosji podczas I wojny światowej Sygn. 193-202 - Polska Organizacja Wojskowa Sygn. 203-210 - Działalność polityczna Józefa Piłsudskiego podczas I wojny światowej, tymczasowa Rada Stanu Sygn. 211 - Rada Regencyjna Sygn. 212-214 - Wydarzenia z pierwszych miesięcy po odzyskaniu niepodległości Sygn. 215-220 - Walki z Ukraińcami o Galicję Wschodnią Sygn. 221-224 - Przyłączenie Wileńszczyzny do Polski Sygn. 225-234 - Wojna polsko-sowiecka Sygn. 235-240 - Inne wydarzenia z lat 1918-1921 Sygn. 241-247 - Prezydenci, rządy, sejm, przewrót majowy Sygn. 248-251 - Odczyty Józefa Piłsudskiego Sygn. 252-253 - Audiencje u Józefa Piłsudskiego Sygn. 254-255 - Uroczystości imieninowe Józefa Piłsudskiego Sygn. 256-267 - Obchody świąt państwowych i narodowych Sygn. 268-274 - Uroczystości religijne Sygn. 275-301 - Wojsko Sygn. 302 - Kombatanci Sygn. 303 - Organizacje paramilitarne Sygn. 304 - Policja Sygn. 305-309 - Nauka, oświata, służba zdrowia Sygn. 310-316 - Sport Sygn. 317 - Polowania Sygn. 318-345 - Wizyty i pobyty Józefa Piłsudskiego w polskich miejscowościach Sygn. 346-359 - Wizyty i pobyty zagraniczne Józefa Piłsudskiego Sygn. 360-363- Wyzyty zagranicznych dostojników w Polsce Sygn. 364-370 - Komunikacja Sygn. 371-386 - Miejscowości Sygn. 387 - Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze Sygn. 388-396 - Sztandary, legitymacje, grafika Sygn. 397-575 - Dopływy-Varia

Dzieje twórcy:

Jest to luźny zbiór fotografii dotyczących osoby Józefa Piłsudskiego. Przypisywanie wszystkich fotografii Instytutowi Badań Najnowszej Historii Polski jest nieścisłe. IBNHP powstał w Warszawie w 1923 r. i prowadził badania nad dziejami Polski w latach 1865-1918. Jego prezesem od 1924 r. był Leon Wasilewski (redagował kwartalnik „Niepodległość”), później Tadeusz Szpotański. Przedłużeniem działalności IBNHP na emigracji był powstały w 1943 r. Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku oraz Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, powołany w 1947 r. IBNHP wraz z rozpoczęciem wydawania kwartalnika „Niepodległość” (1929 r.), zaczął pozyskiwać fotografie marszałka z lat wcześniejszych. Często były to zdjęcia zbierane przez podkomendnych Piłsudskiego, które to po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. trafiły do Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, a następnie do IBNHP. Do zbioru Instytutu Józefa Piłsudskiego wchodzą również zdjęcia z okresu międzywojennego, częściowo z Polskiej Agencji Telegraficznej, a także z koncernu „IKC”. W zbiorze brak jest śladów istnienia własnego fotoserwisu IBNHP. Brak jest także jakichkolwiek informacji dotyczących losów ewentualnej spuścizny po IBNHP podczas II wojny światowej, jak i po jej zakończeniu. Wiadomo tylko, że fotografie pozostały w redakcji „Niepodległości” i w Instytucie Badań Najnowszej Historii Polski w momencie wkroczenia wojsk niemieckich do Polski.

Daty skrajne:

[1885] 1914-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1885-1885, 1914-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1223

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1223

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak

fotografie