Archiwum Fotograficzne Tadeusza Szumańskiego

Sygnatura
3/24/0
Daty skrajne
1912-1984
Liczba serii
0
Liczba skanów
1642

Zawartość:

Sygn. 1-337 - Portrety Sygn. 338-339 - Uchodźcy polscy w Rumunii Sygn. 340-347 - Wojsko polskie we Francji Sygn. 348-377 - I Korpus Polski w Wielkiej Brytanii Sygn. 378-380 - I Dywizja Pancerna Sygn. 380a-413 - Armia Polska na Bliskim Wschodzie Sygn. 414-506 - II Korpus Polski we Włoszech Sygn. 507-572a - II Korpus Polski po zakończeniu walk Sygn. 573-584 - Cmentarze i pomniki Sygn. 585 - Ewakuacja II Korpusu Polskiego do Wielkiej Brytanii Sygn. 586-594 - Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia Sygn. 595-599 - Powrót do kraju Sygn. 600-603 - Repatrianci Sygn. 604-626 - Sport w Polsce 1918-1939 Sygn. 627-636 - Polska do 1939 Sygn. 637-655 - Budownictwo w Europie i na Bliskim Wschodzie Sygn. 656-658 - Kombatanci Sygn. 659-662 - Wystawy Tadeusza Szumańskiego

Dzieje twórcy:

Tadeusz Szumański urodził się w 1903 r. w Wilnie, zmarł w 1986 r. w Katowicach. Po wybuchu I wojny światowej wraz z rodziną trafił w głąb Rosji, skąd wrócił w 1916 r. Maturę zdał w 1923 r. i rozpoczął studia w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego we Lwowie. Od 1928 r. mieszkał w Warszawie, gdzie ukończył studia handlowe. W 1932 r. przeniósł się do Katowic. Pracował w firmie "Koetz" z Mikołowie jako główny księgowy i prokurent. Po mobilizacji w sierpniu 1939 r. Szumański trafił do 73. pułku piechoty. We wrześniu przekroczył granicę rumuńską i został internowany, nastęnie po ucieczce przez Jugosławię, Francję, Hiszpanię i Gibraltar dostał się do Wielkiej Brytanii. Od 1940 r. był instruktorem kierowców przy 1. Brygadzie Strzelców. Kolejnym miejscem pobytu Szumańskiego stała się Palestyna, gdzie został wcielony do 2. Samodzielnej Brygady Pancernej przemianowanej później na 2. Warszawską Dywizję Pancerną. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Tadeusz Szumański nie był z wykształcenia fotografem. Dopiero po objęciu funkcji podoficera do spraw kulturalno-oświatowych zajął się fotografią reporterską. Towarzyszył żołnierzom podczas walk, w czasie wolnym, a także w drodze do Wielkiej Brytanii. Do Polski wrócił w połowie 1947 r. Pracował i mieszkał na Śląsku. Działał w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Oprócz zdjęć wykonanych przez Szumańskiego w zbiorze tym znajdują się również prace innych fotografów, często jego kolegów m.in..: Władysława Chomy, Czesława Datki, Władysława Gryksztasa, Tadeusza Zajączkowskiego, ale także fotografów zawodowych: Jana Bułhaka, Józefa Łozińskiego, Wacława Żylińskiego.

Daty skrajne:

1912-1984

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1912-1984.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2003

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2003

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie

fotografie