Archiwum Fotograficzne Stefana Rassalskiego

Sygnatura
3/27/0
Daty skrajne
1939-1948
Liczba serii
0
Liczba skanów
2994

Zawartość:

Sygn. 1-98 - Powstanie warszawskie Sygn. 99-138 - Wydarzenia społeczno-polityczne w latach 1945-1948 Sygn. 139-144 - Uroczystości religijne Sygn. 145-250 - Życie w powojennej Warszawie Sygn. 251-280 - Parki Sygn. 281-319 - Mosty Sygn. 320-333 - Oczyszczalnie ścieków i elektrownie Sygn. 334-340 - Dworce Sygn. 341-380 - Komunikacja miejska Sygn. 381-400 - Handel i usługi Sygn. 401-425 - Przemysł Sygn. 426-440 - Żegluga rzeczna Sygn. 441-688 - Budownictwo i architektura Sygn. 689-816 - Kościoły Sygn. 817-884 - Pomniki (857-865 wolne sygnatury) Sygn. 885-886 - Kazimierz Dolny Sygn. 887 - Sandomierz Sygn. 888-1368 - Ulice i place Warszawy Sygn. 1369-1384 - Varia

Dzieje twórcy:

Stefan Rassalski urodził się w 1910 r. w Symonowie na Wołyniu. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Sztuk Pięknych. Był historykiem, zajmował się malarstwem, grafiką, fotografią. Podczas wojny mieszkał w Warszawie, gdzie brał udział w tajnym nauczaniu. Był współorganizatorem laboratorium fotograficznego, działającego na potrzeby konspiracji przy Zakładzie Fizyki Politechniki Warszawskiej. Początkowo laboratorium dokumentowało na mikrofilmach opracowania teoretyczne polskich placówek naukowych. Później zajmowano się również fabrykowaniem fałszywych dokumentów osobistych, robiono zdjęcia scen ulicznych ukazujących terror okupanta, fotografowano funkcjonariuszy gestapo dla potrzeb polskiego podziemia. Stefan Rassalski jako żołnierz i dowódca jednego z oddziałów AK, był bardzo aktywnym fotoreporterem powstania warszawskiego. Fotografia powstańcza była dla niego zarówno pasją jak i misją dokumentowania tragicznych losów historii. Podczas powstania wykonał około tysiąca zdjęć, ale niewiele z nich ocalało. Najwięcej fotografii zachowało się z powojennej działalności autora. Zdjęcia te przedstawiają starą, ocalałą jeszcze po wojnie architekturę Warszawy oraz nowe wznoszone obiekty. Rassalski dokumentował odgruzowywanie stolicy, a także wszelkie uroczystości otwarcia wiaduktów, mostów, ulic, linii tramwajowych. W okresie powojennym był współredaktorem czasopism „Stolica”, „Nowiny Literackie”, „Architektura”. Pisał artykuły z dziedziny sztuki. Powrócił również do malarstwa (cykle malarskie „Atom”, „Oświęcim”) i grafiki („Don Kichot”, „Zabytki Warszawy”, „Dwie epoki”). Stefan Rassalski zmarł w Warszawie w 1972 roku.

Daty skrajne:

1939-1948

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5740

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5740

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.33

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.33

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
indeks osobowy Nie

negatywy