Archiwum Fotograficzne Władysława Gryksztasa

Sygnatura
3/29/0
Daty skrajne
1943-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sygn. 1- 25 - Organizacja 3 Brygady Strzelców Karpackich w Palestynie i Libanie, 1943 r. Sygn. 26-63 - 3 Dywizja Strzelców Karpackich w Iraku, 1943 r. Sygn. 64-74 - 3 Dywizja Strzelców Karpackich w Egipcie, 1943 r. Sygn. 75-151 - 3 Dywizja Strzelców Karpackich w ramach II Korpusu Polskiego we Włoszech 1944-1945

Dzieje twórcy:

Władysław Gryksztas urodził się w 1912 r. w Odessie. Ukończył szkołę powszechną i seminarium nauczycielskie. W 1939 r. został zmobilizowany i powołany do wojska. Niestety brak jest informacji o jego losach aż do utworzenia 3. Brygady Strzelców Karpackich. Wiadomo, że służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie od 26 IX 1941 do 9 V 1945 r. Jako żołnierz 3. Brygady Strzelców Karpackich trafił do obozu w Homs w Syrii. Później dzielił losy 3. Dywizji Strzelców Karpackich i II Korpusu Polskiego. Wraz z armią przeszedł przez Syrię, Palestynę, Irak, Egipt, Libię i Włochy. Walczył pod dowództwem: gen. Andersa, gen. Kopańskiego, gen. Sikorskiego, gen. Sosnkowskiego. Po wojnie Gryksztas przez jakiś czas przebywał w Wielkiej Brytanii. Do Polski wrócił między 1946 a 1947 r. i osiedlił się w Katowicach. Tutaj pracował jako kierownik w Przedsiębiorstwie Wydawniczym, później zaś jako zastępca dyrektora do spraw pracowniczych w Wydawnictwie „Śląsk”. Należał do ZBoWiD-u i był jego aktywnym członkiem. Zmarł w końcu lat 70. lub w 1980 r.

Daty skrajne:

1943-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1943-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

863

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

863

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie

fotografie, negatywy