Zbiór nagrań dźwiękowych

Sygnatura
3/33/0
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Najbardziej interesującymi materiałami są przemówienia i wypowiedzi polityków (J. Piłsudskiego, J. Becka, I. Paderewskiego, J. Marchlewskiego, A. Hitlera, W. Lenina, J. Stalina, W. Churchila) i wojskowych (gen. W. Andersa, gen. L. Żeligowskiego, gen. W. Sikorskiego, gen. K. Sosnkowskiego, gen. J. Hallera). Duża część nagrań dotyczy reportaży i transmisji z ważnych wydarzeń z historii Polski, życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego, sportowego. Do unikatowych zapisów należy zaliczyć przede wszystkim niemiecką relację z ataku na Westerplatte, audycję tajnej rozgłośni powstańczej Warszawy „Błyskawica”, sprawozdania radiowe ilustrujące rozwój i zażegnanie konfliktu polsko-litewskiego w 1938 r. oraz przyłączenie Zaolzia do Polski w tym samym roku. Inne reportaże i audycje przedstawiają uroczystości państwowe, obrady partii politycznych (m.in. kongres zjednoczeniowy PPR i PPS), zawody sportowe, przedstawienia teatralne, wspomnienia uczestników ważnych wydarzeń na arenie polskiej i międzynarodowej, recytacje poezji i prozy w wykonaniu autorów i wybitnych aktorów polskich (Cz. Miłosz, M. Białoszewski, E. Bryll, K. Iłłakowiczówna, W. Szymborska, Z. Herbert, J. Osterwa). Nie brak również audycji o charakterze satyryczno-rozrywkowym (Studencki Teatr Satyryków, przedwojenne skecze, m.in. Szczepko i Tońko), muzycznym (utwory F. Chopina w wykonaniu I Paderewskiego i R. Koczalskiego), religijnym (m.in. audycje Radia Watykańskiego i relacje z pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski, wypowiedzi prymasa A. Hlonda, prymasa S. Wyszyńskiego, ks. Jerzego Popiełuszki), popularno-naukowym (wykłady Kazimierza Wyki i Juliana Krzyżanowskiego) czy publicystycznym (audycje Radia „Solidarność”).

Dzieje twórcy:

Pierwsze nagrania trafiły do ADM w 1956 roku. Było to 15 tys. Płyt gramofonowych przejętych od Centralnej Rozgłośni Polskiego Radia. W następnych latach materiałów przybywało, dokupowano również specjalistyczny sprzęt do odsłuchiwania i kopiowania. Na zasób składają się materiały wytworzone przez rozmaite organizacje, stowarzyszenia, muzea, instytuty naukowo-badawcze, teatry, rozgłośnie radiowe oraz w niewielkim stopniu urzędy. Część z nich stanowią również nagrania własne ADM.

Daty skrajne:

1889-2008

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1889-2008.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

22125

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

22125

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie
spis zdawczo-odbiorczy Tak 37 j.a.
spis roboczy Tak 29 j.a.
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 12086 j.a.

T-taśmy magnetyczne, P-płyty analogowe, C-płyty CD; taśmy, płyty, pliki