Archiwum Fotograficzne Stefana Bałuka

Sygnatura
3/37/0
Daty skrajne
[1871] 1939-1945 [1981]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sygn. 1-28 - Wojsko Polskie w II Rzeczpospolitej Sygn. 29-60 - Oficerowie Wojska Polskiego Sygn. 61-143b - Wojna obronna 1939 r. Sygn. 144-172 - Niemieccy oficerowie i przywódcy Sygn. 173-237 - Wojska niemieckie i radzieckie w 1939 r., jeńcy polscy Sygn. 238-269 - Warszawa podczas okupacji niemieckiej Sygn. 270-298 - Okupacja niemiecka (wysiedlenia, aresztowania, egzekucje) Sygn. 299-317 - Niemieckie więzienia i obozy koncentracyjne Sygn. 318-344 - Żydzi podczas okupacji niemieckiej Sygn. 345-352 - Powstanie w gettcie warszawskim Sygn. 353-357 - Ekshumacje w Katyniu, 1943 r. Sygn. 358-361 - Polscy zesłańcy w ZSRR Sygn. 362-404 - Rząd RP i Wojsko Polskie we Francji, 1939-1940 Sygn. 405-407 - Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich w Norwegii Sygn. 408-413 - Żołnierze francuscy i niemieccy w Norwegii Sygn. 414-415 - 2 Dywizja Strzelców Pieszych internowana w Szwajcarii Sygn. 416-434 - Brygada Strzelców Karpackich; Legia Oficerska Wojska Polskiego Sygn. 435-440 - Wojska: brytyjskie, austiackie, włoskie, niemieckie w Afryce Północnej Sygn. 441-496 - Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii Sygn. 497-542 - 1 Dywizja Pancerna w Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej Sygn. 543-556 - Cichociemni Sygn. 557-582 - 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa w Wielkiej Brytanii Sygn. 583-597 - 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa; spadochroniarze amerykańscy i brytyjscy Sygn. 598-620 - Armia Polska w ZSRR, Iranie i Iraku Sygn. 621-632 - 2 Korpus Polski w Palestynie i Egipcie Sygn. 633-684 - 2 Korpus we Włoszech Sygn. 685-761 - Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii i Francji Sygn. 762-768 - Lotnictwo: brytyjskie, amerykańskie i niemieckie Sygn. 769-808 - Polska Marynarka Wojenna Sygn. 809-836 - Enigma, pociski V-1 i V-2 Sygn. 837-873 - Ludowe Wojsko Polskie Sygn. 874-875 - Żołnierze radzieccy i niemieccy Sygn. 876 - Podpisanie kapitulacji Niemiec Sygn. 877-887 - Oddział partyzancki "Hubala" Sygn. 887a,b - Delegaci rządu Sygn. 888-1220 - Fotografie portretowe i sytuacyjne żołnierzy Armii Krajowej Sygn. 1221-1451 - Okręgi Armii Krajowej Sygn. 1452-1722a - Powstanie warszawskie Sygn. 1723-1769 - Organizacje konspiracyjne Sygn. 1770-1785 - Armia Ludowa i partyzanci radzieccy Sygn. 1786-1802 - Polscy partyzanci na ziemiach polskich i zagranicą Sygn. 1802a-1827 - Wojsko w II Rzeczpospolitej Sygn. 1828-1849 - Okres międzywojenny - zagranica Sygn. 1850-1861 - Okres powojenny (Warszawa, kombatanci, Armia Krajowa) Sygn. 1862-1875 - Maria Curie-Skłodowska (rodzina, praca)

Dzieje twórcy:

Stefan Bałuk urodził się w Warszawie w 1914 r. Podjął studia na Wydziale Finansowo- Ekonomicznym w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie. Interesował się fotografią i fotografowaniem. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 r. wykonał serię zdjęć, które następnie wysłał na Zachód. Losy wojenne związały go z Polskimi Siłami Zbrojnymi, polską emigracją we Francji i Anglii, oraz z działalnością konspiracyjną AK. We Francji znalazł się już w grudniu 1939 r. Później przeniósł się i działał w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. W 1944 r. wrócił do kraju jako „cichociemny” i pracował w Wydziale Legalizacji Komendy Głównej AK. Brał czynny udział w powstaniu warszawskim jako żołnierz, i jako fotoreporter batalionu „Pięść” w zgrupowaniu Kedyw. Według jego własnych relacji fotografował przez cały okres wojenny oraz gromadził tematy związane z walką żołnierzy polskich na wszystkich frontach II wojny światowej. Między październikiem 1944 r., a styczniem 1945 r. Stefan Bałuk był internowany i przebywał w Oflagu II D Gross – Born. Po ucieczce z Oflagu powrócił do kraju. Po wojnie w latach 1945-1947 przebywał w więzieniu. Później w 1948 r. pracował jako taksówkarz. Następnie od 1950 r. był redaktorem i współredaktorem pism ilustrowanych. W środowisku był cenionym grafikiem. Należał do Związku Polskich Artystów Fotografików. Był również współautorem albumu wydanego w 1957 r. „Miasto nieujarzmione”. Przez wiele lat prowadził własne atelier i laboratorium w Warszawie. Brał czynny udział w życiu społecznym miasta, udzielając się w licznych organizacjach. Został odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Daty skrajne:

[1871] 1939-1945 [1981]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1871-1871, 1939-1945, 1981-1981.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5028

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5028

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie

fotografie; filmy