Archiwum Fotograficzne Tadeusza Jankowskiego

Sygnatura
3/38/0
Daty skrajne
1939-1960
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sygn. 1 - 40 - Sygn. 41 - 42 - Chorwacja 1940 r. Sygn. 43 - 74 - Brygada Strzelców Karpackich w Palestynie 1940 r. Sygn. 75 - 79 Legia Oficerska Wojska Polskiego w Palestynie 1940 r. Sygn. 80 - 104 - Palestyna 1940 r. Sygn. 105 - Legia Oficerska Wojska Polskiego w Egipcie 1940 r. Sygn. 105a - 180a - Legia Oficerska Wojska Polskiego w Egipcie 1941 r. Sygn. 181 - 220 - Egipt 1940 r. Sygn. 221 - 224 - Wojskowi polscy w Palestynie 1941-1942 r. Sygn. 225 - 232 - 2 Korpus Wojska Polskiego w Palestynie 1943 r. Sygn. 233 - 236 - 2 Korpus Wojska Polskiego w Egipcie 1943 r. Sygn. 237 - 287 - 2 Korpus Wojska Polskiego we Włoszech 1944-1946 r. Sygn. 288 - 2 Korpus Wojska Polskiego w Niemczech 1946 r. Sygn. 289 - 323 - Włochy 1944-1946 r. Sygn. 324-334 - Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia w Wielkiej Brytanii Sygn. 335 - 339 - Polacy w Wielkiej Brytanii Sygn. 340 - 356 - Wielka Brytaniia

Dzieje twórcy:

Tadeusz Jankowski (1898-1984), członek Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, w czasie II wojny światowej internowany na Węgrzech, po ucieczce z obozu przedostał się przez Bałkany i Turcję do armii gen. Andersa na Bliskim Wschodzie, z którą przeszedł cały szlak bojowy. Po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył kurs fotografii zawodowej. W 1967 roku powrócił do Polski, do swojej śmierci zamieszkiwał w Łodzi.

Daty skrajne:

1939-1960

Klasyfikacja:

archiwa prywatne i spuścizny

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1960.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1750

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1750

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.76

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.76

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

negatywy