Archiwum Fotograficzne Edwarda Hartwiga

Sygnatura
3/42/0
Daty skrajne
1945-1982
Liczba serii
2
Liczba skanów
15446

Zawartość:

Fotografie ukazyją przedstawienia teatralne – zarówno dramatyczne jak i muzyczne – w teatrach Warszawy i innych miast oraz portrety polskich aktorów w latach 1945-1982. Część fotografii dotyczy również architektury (głównie Krakowa i ziemi świętokrzyskiej) i nauki (jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).

Dzieje twórcy:

Edward Hartwig (1909-2003) - jeden z najwybitniejszych polskich fotografików, członek honorowy Związku Polskich Artystów Fotografików, wielokrotny przewodniczący Rady Artystycznej ZPAF. Zajmował się przede wszystkim fotografią pejzażową, często eksperymentował, ocierał się o abstrakcję. Znaczna część jego dorobku przedstawia także życie polskiego teatru. Ten właśnie wycinek pracy Hartwiga przekazała ADM jego córka, Ewa Hartwig-Fijałkowska.

Daty skrajne:

1945-1982

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1982.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

122036

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

31.98

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 812 j.a. (16573 obiekty)

negatywy, diapozytywy