Krajowa Agencja Wydawnicza - archiwum fotograficzne

Sygnatura
3/45/0
Daty skrajne
1974-1997
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Na zawartość zespołu składają się m.in. diapozytywy z widokami miejscowości, krajobrazy, wydarzenia polityczne i historyczne z okresu II wojny światowej i PRL, reprodukcje portretów sławnych ludzi oraz fotografie ukazujące przemysł, rolnictwo, handel, rekreację, sport, kulturę, sztukę. Część zdjęć dotyczy również tematyki międzynarodowej. Niewielki procent stanowi dokumentacja aktowa w postaci tek wydawniczych.

Dzieje twórcy:

Krajowa Agencja Wydawnicza istniała w latach 1974-1995. Była wówczas największą tego typu agencją w Polsce, wydawcą przewodników, pocztówek, folderów, książek o różnorodnej tematyce. Po likwidacji KAW materiały fotograficzne trafiły do ADM (2001 rok).

Daty skrajne:

1974-1997

Klasyfikacja:

instytucje kultury

Nazwa twórcy:

Daty:

1974-1997.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

181209

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

181000

Ogółem metrów bieżących

93.6

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

90.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Nie 201 j.a. dok. aktowej, 6 j.a. dok. fotograficznej, 2 j.a. innej dokumentacji

negatywy, diapozytywy, akta