Archiwum Fotograficzne Zbigniewa Tyszki

Sygnatura
3/52/0
Daty skrajne
1990-2000
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Na zespół składają się negatywy 35 mm, odbitki pozytywowe, oraz 13 fotografii cyfrowych. Poza zdjęciami wykonanymi przez Zbigniewa Tyszko, w zespole znajdują się też materiały innych autorów: Teresy Gumołowskiej, Jerzego Kodelskiego, T. Kwaśniewskiego, Marka Moczulskiego, D. Rozmysłowicza, M. Świeżewskiego, Wiktora Tyszko oraz Barbary Wachowicz. Fotografie przedstawiają Warszawę, głównie architekturę Ochoty. Autor dokumentował różne wydarzenia, takie jak uroczystości kościelne, koncerty, festyny, wernisaże, egzaminy maturalne, sesje rady dzielnicy Ochota, wybory samorządowe, uroczystości poświęcenia tablic pamiątkowych, festiwal poezji w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica, pogrzeb Wandy Piłsudskiej oraz uroczystości rocznicowe, np. Cudu nad Wisłą czy Powstania Warszawskiego. Tyszko fotografował także redakcję gazety „Nasza Ochota”, oraz obiekty sportowe, kina, hotele, urząd skarbowy, Instytut Onkologii, klub seniora, Halę Kopińską, pałac Mostowskich, budynek Komendy Stołecznej Policji, cmentarz na Powązkach Wojskowych. W spuściźnie pojawiają się także zdjęcia znanych osób, m.in.: Erazma Ciołka, Billa Clintona, Józefa Glempa, Lecha Kaczyńskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Zbigniewa Religi, Zbigniewa Zamachowskiego.

Dzieje twórcy:

Zbigniew Tyszko (ur. w 1931 r. w Warszawie, zm. w 2014 r. w Warszawie) z wykształcenia był mgr inż. elektrykiem. W czasach młodości został harcerzem Szarych Szeregów, brał udział w powstaniu warszawskim (pseudonim „Budrys”). Był miłośnikiem lotnictwa i członkiem załogi Niebieskiej Eskadry, a w latach późniejszych działaczem NSZZ „Solidarność”, muzykiem, radnym i wiceburmistrzem warszawskiej dzielnicy Ochota. Redagował pismo „Nasza Ochota”. Jego brat Józef, pilot samolotu Wellington, został zestrzelonych nad Belgią w czasie II wojny światowej. Zbigniewa Tyszko odznaczono m.in. Krzyżem Armii Krajowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Jest pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Daty skrajne:

1990-2000

Klasyfikacja:

archiwa prywatne i spuścizny

Nazwa twórcy:

Daty:

1990-2000.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

5043

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.4

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak

fotografie