Kolekcja Mariana Romaniuka dotycząca Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego

Sygnatura
3/82/0
Daty skrajne
1917-2001
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1917-2001

Klasyfikacja:

zbiory i kolekcje

Nazwa twórcy:

Daty:

1917-2001.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

2093

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.92

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak

fotografie, negatywy, diapozytywy, fotokopie