Archiwum fotograficzne Ryszarda Witkowskiego

Sygnatura
3/86/0
Daty skrajne
1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
79

Zawartość:

Zespół jest jednorodny pod względem treści. Fotografie przedstawiają przebieg obchodów Święta Morza w Gdańsku w czewcu 1945 r., zniszczoną zabudowę Trójmiasta i migawki z molo w Sopocie. Zespół podzielono na 6 jednostek inwentarzowych zgodnie z kryterium geograficznym: sygn. 3/86/1: Molo w Sopocie - 6 j.a., sygn. 3/86/2: Architektura Gdańska - 10 j.a., sygn. 3/86/3: Obchody Święta Morza w Gdańsku - 47 j.a., sygn. 3/86/4: Droga z Gdańska do Sopotu - 8 j.a., sygn. 3/86/5: Brama tryumfalna w Sopocie - 2 j.a., sygn. 3/86/6: Port w Gdyni - 6 j.a.

Dzieje twórcy:

Ryszard Witkowski ur. 9 maja 1926 r. w Milanówku, jest synem Józefa - naczelnika poczty i weterana wojny polsko-bolszewickiej, oraz Felicji z Brodowskich - właścicielki jedynego w Milanówku zakładu fotograficznego. Od dzieciństwa interesował się fotografią i lotnictwem. Od 1937 r. uczestniczył w kursach modelarskich prowadzonych przez 197. Mazowiecką Drużynę Harcerzy. Po wybuchu II wojny światowej pracował jako pomocnik mechanika w zakładach Skoda (1942-1943), a następnie jako tokarz w fabryce obrabiarek Pionier (1943-1944). W 1941 r. wstąpił do konspiracji w Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) przyjmując pseudonim "Romuald", następnie - po scaleniu NOW z Armia Krajową (AK) - ps. "Orliński". Służył w VII Obwodzie "Obroża" jako kolporter prasy konspiracyjnej oraz w osłonie zrzutów cichociemnych na placówce "Solnica" pod Grodziskiem Mazowieckim. Czas powstania warszawskiego spędził pod Warszawą jako kapral 52. plutonu w Ośrodku "Mielizna" (Milanówek) Obwodu "Bażant" (pow. błoński). Razem z matką i siostrą udzielał schronienia wyzwolonym z obozu koncentracyjnego na Gęsiówce Józefowi Romanowi (działaczowi Bundu) oraz braciom Bronisławowi i Józefowi Miodowskim. Za ten czyn rodzina Witkowskich otrzymała w 1993 r. medal "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata". Po upadku powstania warszawskiego, do momentu rozwiązania AK w styczniu 1945 r., pracował, wraz z Wacławem Żdżarskim w pracowni mikrofilmowej komórki "Foto" Delegatury Rządu na Kraj w Milanówku. W 1945 r. ukończył kursy szybowcowe i kurs pilotażu samolotowego (1946 r.). W 1945 r. zdał maturę i rozpoczął studia w Sekcji Lotniczej Wydziału Mechanicznego Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda. Po ukończeniu studiów z dyplomem inżyniera pracował w Głównym Instytucie Lotnictwa (GIL). Na początku lutego 1949 r. został aresztowany przez UB w związku z morderstwem zamieszkałego w Milanówku sekretarza ambasady brytyjskiej Maury'ego. Podczas śledztwa w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa w Grodzisku indagowany o działalność w AK i ostatecznie zwolniony pod koniec marca 1949 r. Po zwolnieniu z aresztu został usunięty z pracy w GIL i pozbawiony prawa latania. Podjął zatrudnienie jako konstruktor i kontroler w zakładach Zelmot. Do pracy w GIL przemianowanym na Instytut Lotnictwa, powrócił w 1955 r., wtedy też odzyskał prawo latania. Jako jeden z pierwszych w Polsce otrzymał uprawnienia do pilotażu śmigłowca. Latał na eksperymentalnych śmigłowcach BŻ-1 Gil i BŻ-4 Żuk. Uczestniczył w testach śmigłowców polskich i radzieckich. Jako pilot pracował dla WHO i FAO w Szwecji, Libii, Jugosławii, Nigerii i Kanadzie. W 1961 r. Ryszard Witkowski ożenił się z Teresą Marią Ryszkowską, z którą ma córkę Grażynę. W 1962 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, uzyskując dyplom mgr. inż. lotnictwa. W latach 1979-1997 był biegłym sądowym w zakresie wypadków lotniczych, pracował też w Głównej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Z latania zrezygnował w 1986 r. z powodu choroby błędnika, jednakże pozostał w Instytucie Lotniczym m.in. programując próby w locie śmigłowca PZL Sokół. Na emeryturze powrócił do modelarstwa, które przed wojną rozpoczęło jego przygodę z lotnictwem. Jako międzynarodowy sędzia lotniczy uczestniczył w zawodach modelarskich, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jest autorem i tłumaczem wielu artykułów i książek o tematyce lotniczej, m.in. „Budowa i pilotaż śmigłowców”, „Sześć stopni swobody” i „Dzieje śmigłowca”. Odznaczony został m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie mieszka na warszawskim Ursynowie. Ryszard Witkowski fotografował od dzieciństwa. Przed wojną, co roku uczestniczył wraz z matką w obchodach Święta Morza w Gdyni, co uwieczniali na swoich zdjęciach. W latach 30. fotografował m.in. Lwów, Gmach Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku oraz plażę w Brzeźnie (1939 r.). Podczas okupacji m.in. niemieckie transporty wojskowe oraz życie codzienne okupowanego kraju. Od lutego 1945 r. dokumentował zniszczenia Warszawy i Trójmiasta, a w czerwcu pierwsze powojenne obchody Święta Morza w Gdańsku. Wykonał także fotografie podczas kursów szybowcowych i imprez lotniczych. Jego zdjęcia trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej Ośrodka KARTA i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Daty skrajne:

1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

79

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

79

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.06

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.06

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie w systemie informatycznym
indeks geograficzny Nie w systemie informatycznym
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks rzeczowy Nie w systemie informatycznym

negatywy