Archiwum fotograficzne Ignacego Fudakowskiego

Sygnatura
3/94/0
Daty skrajne
1914-1920
Liczba serii
0
Liczba skanów
352

Zawartość:

Album Ignacego Fudakowskiego ukazuje szlak bojowy autora podczas służby w armii carskiej w latach 1914-1917. Zdjęcia o tematyce militarnej przedstawiają głównie 12 Dywizjon Artylerii Moździerzy. Album ukazuje również miejscowości, ludność miejscową, krajobrazy w: Galicji, Słowacji, Wołyniu, Podolu, Besarabii.

Dzieje twórcy:

Ignacy Paweł Fudakowski (1874-1920) pochodził z polskiej rodziny ziemiańskiej mieszkającej na Ukrainie. Studiował medycynę na Uniwersytecie Kijowskim. Następnie pracował jako lekarz – chirurg i urolog w Kijowie. Został zmobilizowany jako lekarz do armii carskiej podczas wojny rosyjsko-japońskiej (1904-1906) i podczas I wojny światowej. Służył w latach 1914-1917 w 12 Dywizjonie Artylerii Moździerzy. Podczas służby wojskowej wykonywał fotografie, z których powstał album.

Daty skrajne:

1914-1920

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1914-1920.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

352

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

352

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.47

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.47

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie w systemie informatycznym
indeks osobowy Nie w systemie informatycznym
inne pomoce Nie inwentarz kartkowy w systemie informatycznym
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak z załącznikiem
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
indeks rzeczowy Nie w systemie informatycznym

pozytywy