Zbiór fotografii dotyczących Podoficerskiego Kasyna Garnizonowego w Warszawie

Sygnatura
3/106/0
Daty skrajne
1930-1935
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1930-1935

Klasyfikacja:

zbiory i kolekcje

Nazwa twórcy:

Daty:

1930-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

13

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.06

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
protokół zdawczo-odbiorczy Tak

fotografie