Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bochni

Sygnatura
30/4/0
Daty skrajne
1929-1977
Liczba serii
26
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1929-1977

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1929-1951, 1947-1947, 1950-1975, 1977-1977.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

4770

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

104.48

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Nie 30/4/2278, 30/4/2279, 30/4/197, 30/4/306
spis zdawczo-odbiorczy Nie